31 Ocak 2024 Çarşamba

Ahmedimiz nerde? Gelmedi mi daha?

Hacı Veyiszâde'nin özel talebelerinden olan Ahmet Atıcı anlatıyor:

Konya'da, Pîrî Paşa Câmii'nde Hoca Efendi'den ders alıyoruz, Hacı Veyiszâde'den... 
Daha başka arkadaşlar da var.
Ben, dersi mersi bıraktım, izin filân da almadan bir kaç günlüğüne İstanbul'a kaçtım. 
Sami Efendi Hazretleri'nin ziyâretine, Hazreti ziyâret ettim, sohbetlerine katıldım, üç dört gün sonra da Konya'ya döndüm. 

30 Ocak 2024 Salı

Hoca Cihan'ın Sara Hastası Olan Oğlunun İyileşmesi

Sultan Alâeddin Keykubadlar devrinde Konya'da malının, mülkünün ve servetinin hesabını bilmeyen, mürüvvetli "Hâce-i Cihân (Hoca Cihân)" adlı bir kimse, kendisinin de biricik oğlu vardı. 
O da sar'a hastalığına yakalanmıştı. 
Ne kadar tabibe gittiyse oğlunun derdine bir türlü derman bulamadı. 
Bu uğurda büyük bir servet harcadı. 
Kullandığı bütün ilaçlar da fayda vermedi. 
Bir gün Hâce-i Cihân, Şeyh Sadruddin Muhammed Konevi Hazretlerine yüz sürdü. 
Kendisine şu ricada bulundu:
-Dünya'da bir oğlum vardı. 
Bir derde tutuldu. 
Şimdi sultanımdan rica ve niyaz ederim ki, Allahü Teâlâ'nın avn-i inayeti ile ben biçareye bir deva bulun.

29 Ocak 2024 Pazartesi

Kalmamış/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Hep iniş yokuşsun düz'ün kalmamış... 
İlkbaharın, yazın, güz'ün kalmamış... 
Utan, deyip tükürmeme gerek yok; 
Çünkü utanacak yüz'ün kalmamış...

*Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.17.

28 Ocak 2024 Pazar

Sesin Mantıkî İzahını Yapan Farabi

1.Kanun isimli çalgı aletini Farabi bulmuştur.
2.Rebab çalgı aletini geliştirip bugünkü şekline soktu.
3.Havanın titreşimlerinden ibaret olan ses olayının ilk mantıki izahını Farabi yaptı. 
   O, titreşimlerin dalga uzunluğuna göre azalıp çoğaldığını tesbit etti, bunu deneylerle ispatladı.
   Farabi bu keşfiyle, musiki aletlerinin yapımında gerekli olan kuralları da bulmuş oldu.

27 Ocak 2024 Cumartesi

Çünkü, küfür tek millettir!

 

Gazi Timurtaş Paşa Türbesi, Osmangazi, Bursa

Gazi Timurtaş Paşa Türbesi, Osmangazi, Bursa
Gazi Timurtaş Paşa Türbesi, Bursa'nın Merkez Osmangazi İlçesi'nde Çakır hamamın karşısındaki sekinin dibinde yer almaktadır.
Yıldırım Bayezid döneminde yaşamış olan Demirtaş (Timurtaş) Paşa’nın Gâzî lakaplı olanıdır. 
1386’da Karamanoğlu Ali Bey ile yapılan harbe katılmış olan Timurtaş Paşa’ya, I. Murad Rumeli’ne geçtiğinde subaşılık ile Sakarya muhafızlığı görevini vermiştir. 

26 Ocak 2024 Cuma

Kavuncu Ahmet kıvcıyıp durma, otur babam, senin müşterin hazır!

Hacı Veyiszâde Merhumun imam Hatip'teki Talebesi Yayıncı Duran KÖMÜRCÜ anlatıyor:
Ben de başkasından dinledim:
-Adamın biri, bir yaz mevsimi, kavun karpuz zamanı, kavun satmaya gelmiş pazara. 
Yükünü akşamdan vurmuş arabasına, sabah erkenden Aziziye Câmii'nin oraya gelmiş, arabasını bir kenara çekmiş, atların ağzına torbalarını vermiş, sabah namazı için câmiye girmiş. 
Namaz bitmiş, Hoca Efendi sohbete başlamış. 

25 Ocak 2024 Perşembe

Ateşin Yakmadığı Pamuk

Şeyh Sadruddin Muhammed Konevî Hazretlerinin hadsiz hesapsız dünya malı vardı. 
Altın ve gümüşü çoktu. 
Hizmetçileri, sevenleri, bağlıları pek çoktu. 
Kendisine çok bağlı bulunan Sultan II.Alâeddin Keykubad, onun hiç bir zaman sözünden çıkmaz, şeyhinin üzerine titrer dururdu. 
Her zaman hål ve hatırını sorar, isteklerini emir telakki ederdi. 

24 Ocak 2024 Çarşamba

Gemi Pusulasından Bahseden ilk Müslüman Yazar

Beylek el Kıpçakî 

Beylek'in eserinde bulunan bir nottan, onun 1242-1243 yıllarında Trablus'tan Suriye'ye ve oradan da İskenderiye'ye deniz yolculuğu yaptığı öğrenilmektedir. 

23 Ocak 2024 Salı

Tatlarin Kasabası Tatlarin Kilisesi, Acıgöl, Nevşehir

Tatlarin Kasabası Tatlarin Kilisesi, Acıgöl, Nevşehir
Tatlarin Kilisesi, Nevşehir'in Acıgöl ilçesine 10 km. uzaklıktaki Tatlarin Kasabası'nda, Tatlarin Yeraltı Şehri Şehri'nin yanında yer almaktadır.
Tatlarinde 2 adet kilise bulunmaktadır. 
1 (bir) nolu kilisenin apsisinde, tahtta oturan Nikopoia Meryem ile Meryem Ana’nın solunda Yohakim sağında ise Anna tasviri yer alır. 

21 Ocak 2024 Pazar

Kocaman adamsın, ne sıkılıp duruyon? Utan, utan!..

Hacı Veyiszâde Merhumun imam Hatip'teki Talebesi yayıncı Duran KÖMÜRCÜ anlatıyor:

Benim İmam Hatib dışında bir Hocam vardı; Kağnıcı Mehmed Efendi. 
İmparatorluk devrinde, Halifey-i Rûy-i Zemîn'den icâzet almış, Osmanlı ulemâsından biri.
Kağnıcı Hoca vefat ettiği zaman, cenazesini Hacı Veyiszâde Hocamız yıkamış. 
Bu cenâze yıkama anında geçen bir hadise var. 
Şöyle anlattılar: 

20 Ocak 2024 Cumartesi

Kırılan Mücevherin Tamiri

Sultan II.Alaeddin Keykubad (Allah ona rahmet etsin, ondan razı olsun) zamanında idi. 
Kendisine sultanlardan birinden çok kıymetli mücevherler, hediye olarak geldi. 
Kuyumcubaşına bu kıymetli mücevherleri elden geçirmesini emretti. 
Bu sırada Sultan'ın veziri Sahip Ata ve Pervane Muinüddin idi. 

19 Ocak 2024 Cuma

Bariz Olarak/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Örülen çorapta nakışın belli.... 
Malûm çukurlara akışın belli.. 
Albayrak altında, Mizan'da tarttık; 
Millet-i İslâm'a, bakışın belli...

*Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.17.

18 Ocak 2024 Perşembe

Bektaş Efendi Türbesi, Hacıbektaş, Nevşehir

Bektaş Efendi Türbesi, Hacıbektaş, Nevşehir
Bektaş Efendi Türbesi,  Nevşehir'in Hacıbektaş İlçesi'nde, Hacı Bektâş-ı Velî Velî Dergâhı’nın güney yönünde, Kültür Merkezi’nin arka tarafında Bala Mahallesi 10 ada, 3 parselde bulunmaktadır. 
Türbe, duvarlarla çevrili bir bahçe içerisinde yer almaktadır. 

17 Ocak 2024 Çarşamba

Kadınlarla İmtihan Olunmak

Sa'd bin Ebî Vakkâs'tan rivayet edildiğine göre Rasûlullah Sallallâhü Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:

 اللهم إني أعوذُ بك من فتنةِ النِّساءِ

وأعوذُ بك من عذابِ القبرِ

الراوي:سعد بن أبي وقاص *

Allahım, kadınlarla imtihan olunmaktan (kadınların fitnesinden) ve kabir azâbından sana sığınırım.

16 Ocak 2024 Salı

Huysuz, nefsiyin peşinde koşacağına git de dersine çalış!

Hacı Veyiszâde Merhumun imam Hatip'teki Talebesi Duran KÖMÜRCÜ anlatıyor:

Bir keresinde, okuldan çıktık. 
Önümde bir kız var, onu takip ediyorum. 
Kız önde ben arkada, şöyle belirli mesafeden takipteyim. 
Kafama koydum, konuşacağım. 
Şimdiki nesle bunlar tuhaf gelir. 
Her taraf aşna fişne kaynıyor şimdi.
O zamanlar baya zor iş bir kızla konuşmak, arkadaşlık etmek. 
Ar damarları çatlamamıştı insanların daha o zamanlar.
Biz zıpçıktılığımıza devam ediyoruz. 

15 Ocak 2024 Pazartesi

Mesnevinin Şârihleri

Muhyiddîn İbn'ül Arabî hakkında fetvalar veren Kemal Paşazâde ile Yavuz Sultan Selim için Edirne'de "el-Canib'il Garbi fi Halli Müşkülat'ı İbn'ül Arabî" adlı eseri yazan Şeyhu'l Mekkî ile İbrahimü'l Halebî'nin (Nimet'ül Cârî fi Nusretiş Şeria) adlı eseri Osmanlı döneminin en önemli kaynaklarındandır.

14 Ocak 2024 Pazar

Zooloji hakkında yazılan ilk ansiklopedi:Hayâtü'l-Hayevân

Demîrî

Asıl adı Ebü'l-Beka Kemaluddin Muhammed b. Musa b. Isa el-Kahiri e- Şafii'dir.
H.742/M.1341 yılı başlarında Nil deltasındaki Semennud kasabası yakınında bulunan Demire adlı iki köyden kuzeydekinde doğmuştur.
Zooloji hakkında yazılan ilk ansiklopedi:

13 Ocak 2024 Cumartesi

Hayvanları Konuşturma Sanatınının Mimarı; Cahız

Zooloji ilminin öncülerinden Cahız (H.150/H.767- H.255/M.869)
Eserlerinde hayvanların yaşayışları hakkında ince bilgiler verdi ve hayvanları deney için kullanan ilk alim oldu.

12 Ocak 2024 Cuma

Seyyid Mahmud Hayranî Kimdir?

Seyyid Mahmud Hayranî'nin hayatı hakkında kâfî derecede malumat mevcut değildir.
Ölüm tarihinden hareketle XIII.yüzyılın başlarında doğduğu söylenebilir. 
İsminin başındaki “Seyyid” unvanı onun muhtemelen Hz.Peygamber soyundan olduğunu gösterir. 
Türk ve İslâm Eserleri Müzesi’nde bulunan ve Selçuklu ağaç işçiliğinin güzel örneklerinden olan sandukasının üzerindeki kitâbeye göre babası Selçuklu devlet adamlarından Mesud Paşa olup dedesinin adı Mahmud’dur. 

11 Ocak 2024 Perşembe

Kur'an öğrenmek için çok bâdireli zamanlar geçirdik!

1945-1950 yılları arasında, Konya'da, Hacı Veyiszâde Mustafa Efendi Hocamızdan, Ulûm-i Dîniyye ve Arabiyye okumuş Mehmed Çelik Hoca, Üsküdar Şeyh Devâtî Dergâhında Hacı Veyiszâde Hoca Efendi'yi anlatıyor.
-Çok bâdireli zamanlar geçirdik. 
Konya Hükümet binasının altına çook gittik geldik o zamanlar. 
Her yakalanışımızdan sonra bir yer değiştirir, yine devam ederdik. 
Bırakmazdı Hoca Efendi hiç. 
Yılmazdı.

10 Ocak 2024 Çarşamba

Bu Geceler/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Sual sorup durma; Ne, Nerde, Niçin?... 
Kâinat durmadan Hakk'ı heceler. 
Gönül sultanları has kullar için 
Ganimet bu aylar ve bu geceler...

*Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.107.

9 Ocak 2024 Salı

O kendi suçunu ve cezasını bilir!

Lâdikli Âşık Ahmed Ağa'nın torunu Ahmed Elma anlatıyor:

Takriben haziran ayının ortalarında dedemi yakışıklı, güzel giyinmiş bir delikanlı ziyarete gelir. 
Dedem hiçbir kimseyi kırmayıp kovmamasına rağmen bu genci kabul etmez ve odasından kovar.
Delikanlı kovulmasına rağmen alıp başını gitmez. 
Odanın dışında kenar bir yere oturup devamlı ağlar. 
Bu duruma babam şahit olur ve gencin yanına giderek:
- Hoş geldin delikanlı, niye ağlıyorsun? Babam seni içeri almadığı için mi yoksa?

8 Ocak 2024 Pazartesi

Derviş Salih’in Mezarı, Hacıbektaş, Nevşehir

Derviş Salih’in Mezarı, Hacıbektaş, Nevşehir
Derviş Salih’in Mezarı, Nevşehir'in Hacıbektaş İlçesi'nde, Hacı Bektâş-ı Velî Dergâhı’nın güney yönünde, Kültür Merkezi’nin arka tarafında Bala Mahallesi 10 ada, 3 parselde bulunan Bektaş Efendi Türbesi'nin bahçesinde yer almaktadır.

7 Ocak 2024 Pazar

Allahım, beni ilimle zenginleştir!

 عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ
 كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
اللَّهُمَّ أَغْنِنِي بِالْعِلْمِ 
وَزَيِّنِّي بِالْحِلْمِ 
وَكَرِّمْنِي بِالتَّقْوَى 
وَجَمِّلْنِي بِالْعَافِيَة

6 Ocak 2024 Cumartesi

Dokunur dirsen dokunur, dokunmaz dirsen dokunmaz!

Diyanet İşleri başkanlığı din işleri yüksek kurulu üyesi Mustafa Ateş* anlatıyor:

Hacı Veyiszâde Hoca Efendi'nin duası çok meşhurdu. 
Fakat her yerde aynı duayı etmezdi. 
Herkesin ve her makamın durumuna göre ayrı bir duası olurdu.
Davetlere icabet ettiği zaman ev sahibini memnun etmek için çok titizlenirdi.

5 Ocak 2024 Cuma

Adamakıllı çalışınız, Efendi bize bakıyor!

Hz.Mevlânâ'nın oğlu Sultan Veled Hazretleri bir gün, medresenin damını sıvatmak için rum rençberler tutmuştu. 
Bunlar orada harç yapmakla meşgul oldukları esnada, Sultan Veled de, damın üzerinde ne yapıyorlar, diye onların çalışmasına bakıyordu.
Rençberlerden biri damın üzerinden birinin baktığını anlayınca:
-Adamakıllı çalışınız, efendi bize bakıyor, dedi.

4 Ocak 2024 Perşembe

Botanik Ansiklopedisiyle Meşhur Âlim Dinaverî

Kitabü'n-Nebat adlı botanik ansiklopedisiyle meşhur çok yönlü alim Dinaverî
Tam adı Ebu Hanife Ahmed b. Davud b. Venend Dinaveri'dir.
Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. 
İbnü'n-Nedim'in kaydettiğine güne Diverli olup, H.III/M.IX yüzyılın başlarında bu tarihi şehirde doğduğu tahmi edilmektedir. 
Aslen İranlı olan Dinaveri'nin büyük babası Venend, muhtemelen İslâmiyeti kabul etmemişti. 

2 Ocak 2024 Salı

Kolera'dan İlk Bahseden Hekim: Behçet Mustafa Efendi

Sultan III.Selim ve Sultan II.Mahmud devri hekimbaşılarından şair tabip Behçet Mustafa Efendi  (1174/1834)
Mezarı, Üsküdar Doğancılar'da Nasuhi Dergahı Camii'nde medfundur.

Kolera Risalesi

1 Ocak 2024 Pazartesi

İSTANBUL'DAKİ TÜRBELER

  1. Türbeleriylede Dışlanan Üç Osmanlı Sultanı
  2. Abdurrahman Nafiz Paşa Türbesi, Zeytinburnu
  3. Abdurrahman Paşa Türbesi, Eyüp

Sizler de böyle hoca olun!

Hacı Veyiszâde merhumun talebelerinden Prof.Dr.Mustafa Tahralı anlatıyor:

Bir coğrafya öğretmenimiz vardı; Nahide Hanım... 
Dersinde kuvvetli, talebeye sefkatli, 30-35 yaşlarında şık, temiz, modern bir hanım.
Hacı Veyiszâde Hoca Efendi'nin hatır gönül almada üstüne yoktu. 
Herkese selâm verir, hatırını sorardı.