29 Aralık 2019 Pazar

Ya Rabbi, Âlem-i İslâm'a, imdâd edip muâvenet eyle.

Yâ Rabbi...
Âlem-i İslâm'a, Ümmet-i Muhammed’e (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) rahmetinle imdâd edip, muâvenet eyle.

26 Aralık 2019 Perşembe

Atom da parçalanabilir

721-815 yılları arasında yaşayan İslam Alimi Ebu Musa Câbir bin Hayyan modern kimyanın babası olarak bilinir.
Fakat aklın sınırlarını zorlayan sözleri maddenin yapısına dairdir:

25 Aralık 2019 Çarşamba

Başını imamdan önce rükû ya da secdeden kaldıran kimse.....

İmamdan önce kafayı kaldırmanın yasaklanması.
Ebu Hureyre (R.A.) şöyle dedi:
Rasulullah Sallalahü Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

24 Aralık 2019 Salı

Fahreddin Paşa'nın Sevkettiği Mukaddes Emanetler

Fahreddin Paşa, sevkettiği tüm kutsal emanetleri önünde Essalamualeyke Ya Rasûlullah Sallalahü Aleyhi ve Sellem yazan bu trene yüklemeşti ve hepsini Medine Defterine kaydetti.