31 Temmuz 2011 Pazar

Panayia Elpida Kilisesi, Kumkapı, İstanbul

Kumkapı'da Müsteşar,Gerdanlık ve Samsa sokaklarının çevrelediği adanın ortasında Rum Ortodoks kilisesidir. Orijinali XV. yüzyıla ait olan Elpis ton Apelpismenon kilisesine ait olduğu onun temelleri üzerine inşa edildiği iddia edilirse de bu kesinleşmemiştir. 1645 ve 1660'da iki kere üst üste yangın geçiren kilise 1680'de yeniden inşa edilir.

Büyük çevre duvarlarının gerisinde yer alan doğu-batı doğrultusunda kapalı Yunan haçı plânlı bir yapıdır. Orta mekanın üstü kubbe yan mekanlar ise tonozla örtülüdür. Apsisin iki yanında diakonikon ve prothesis hücreleri yer alır,bunların apsisleri ile beraber dışarıya yarım yuvarlak üç apsis çıkıntısı vardır. Üç köşesinde de çan kuleleri vardır. Bema kısmına üç basamakla çıkılır. Narteksin üzerinde ise bir galeri bulunur. Naosun kuzeyinde kubbeyi taşıyan ikinci sütuna mermer bir ambon oturtulmuştur. Onun önündeki despot kolmtuğu ise oyma ve kabartma tekniğinde yapılmış bitki motifleri ile süslüdür.

Eski kayıtlara göre 18 Mart 1576'da Patrikin idare ettiği bir ayine katılan İlahiyatçı Stephan Gerlach'ın tuttuğu günlükte bu kilisedeki ikonalardan söz edilmektedir. Bugün bu ikonaların ne olduğu bilinmemektedir.


İSTANBUL'DAKİ DİĞER KİLİSELER İÇİN TIKLAYIN

·         Rum Ortodoks Kiliseleri 

·         Ermeni Kiliseleri 

Katolik Kiliseleri

Anglikan Kiliseleri 

 • İngiliz Konsolosluğu Anglikan Şapeli, Galatasaray
 • Kırım Kilisesi Anglikan, Beyoğlu 
 • Kırım Kilisesi, Galip Dede Caddesi
 • Pera Diriliş Kilisesi- Aynalıçeşme Beyoğlu
 • All Saints Anglikan-Presbiteryen, Moda

Protestan Kiliseleri 

 • Alman Protestan Kilisesi, Tarlabaşı, Beyoğlu
 • Hollanda Konsolosluğu Hollanda Şapeli, Beyoğlu
 • İsveç Luteran, Tünel
 • İstanbul Nehir Pentikostal Kilisesi, Harbiye
 • İstanbul Altıntepe Protestan Kilisesi, Altıntepe

Diğer Kiliseler 
Ayios Demetrios Kilisesi, Edirnekapı, İstanbul

Edirnekapı’da Prof. Naci Şensoy Caddesi'ndedir. Yüksek duvarlarla çevrili bir avlunun içerisindedir. Bu kilisenin Bizans devrinde var olduğu Fatih Sultan Mehmet’in bir fermanında yer aldığı fakat bu fermanın aslının patrikhane yangınında yok olduğu ileri sürülür.

XVII.Yüzyılda bu kilisenin bu bölgede yaşayan keşişlere ait olduğu bilinmektedir. 1730 tarihli bir fermanda daha önce bu bölgede yanmış olan oniki kilise ile birlikte bunun da onarımına izin verildiği yazılıdır. Kilisenin batı tarafındaki kapısının üzerinde ise 20 Nisan 1834 tarihli tamir kitabesi vardır.

Kilise bugünkü durumu ile XIX.yüzyıla ait üç nefli bir bazilikadır. Yan nefler orta neften bir basamak yüksektir. Ahşap olup kahverengiye boyalı İkonostasis üç nefi de kapsar,ambon ve despot koltuğu ile aynı teknikte yapılmıştır. Apsis dışarıya yarım yuvarlak çıkıntılıdır. İçerideki nefleri ayıran sütunlar ahşaptır. Binanın üst örtüsü içeriden orta nefin üzeri tonoz ,dışarıdan ise çift meyilli çatıdır. Kilisenin batı tarafında kare planlı Ayios Sebastios Ayazması bitişiktir.


İSTANBUL'DAKİ DİĞER KİLİSELER İÇİN TIKLAYIN

·         Rum Ortodoks Kiliseleri 

·         Ermeni Kiliseleri 

Katolik Kiliseleri

Anglikan Kiliseleri 

 • İngiliz Konsolosluğu Anglikan Şapeli, Galatasaray
 • Kırım Kilisesi Anglikan, Beyoğlu 
 • Kırım Kilisesi, Galip Dede Caddesi
 • Pera Diriliş Kilisesi- Aynalıçeşme Beyoğlu
 • All Saints Anglikan-Presbiteryen, Moda

Protestan Kiliseleri 

 • Alman Protestan Kilisesi, Tarlabaşı, Beyoğlu
 • Hollanda Konsolosluğu Hollanda Şapeli, Beyoğlu
 • İsveç Luteran, Tünel
 • İstanbul Nehir Pentikostal Kilisesi, Harbiye
 • İstanbul Altıntepe Protestan Kilisesi, Altıntepe

Diğer Kiliseler