28 Temmuz 2011 Perşembe

Cedid Havatin Türbesi, İstanbul

 Hatice Turhan Sultan Türbesi
İstanbul ili Eminönü ilçesinde, Hatice Turhan Sultan Türbesi’nin batı yönündeki çıkıntılı kısmına eklenmiş olan bu türbenin ne zaman yapıldığı konusunda bir belgeye rastlanmamıştır. Bu türbe Havtin Türbesinden sonra yapılmış ikinci bir ilavedir. Bu nedenle de yapının bütünüyle bağdaşmayacak bir görünümdedir.
Cedid Havatin Türbesi, İstanbul
Türbeye batı yönündeki bir kapıdan ve Havatin Türbesinin kuzeyindeki bir pencereden içerisine girilmektedir. Bu bölüm 8.61x11.39 m. ölçüsünde dikdörtgen planlıdır. Kuzeybatı bölümü pandantifli bir kubbe ile örtülmüş, kubbeyi oturtmak için de doğu ve güney yönüne kemerler atılmıştır. Türbenin içerisi doğu ve batı kenarındaki yuvarlak kemerli iki sıra halindeki pencerelerle aydınlatılmıştır. Türbenin pandantifleri, kasnağı ve kubbesi kalem işleri ile bezenmiştir. Ayrıca doğudaki pencerelerin üzerindeki frizde de bir şehir manzarası, karşısındaki yere de Mekke ile Medine’nin temsili resimleri yapılmıştır.

Türbe içerisinde Sultan V. Murad’ın ve ayrıca 21 sanduka bulunmaktadır. Sultan V. Murad’ın sandukası türbenin güneydoğu köşesine yerleştirilmiş, etrafı mermer ve madeni bir şebeke ile çevrelenmiştir. Bunun dışında türbede Sultan Abdülmecid’in, Sultan Abdülaziz’in ve Sultan II. Abdülhamid’in kadınları, kızları ve şehzadeleri gömülüdür.
Cedid Havatin Türbesi’nde yirmibir kişi medfundur;
Sultan V. Murad: Otuzüçüncü Osmanlı padişahıdır. 1840 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Sultan Abdülmecid’in[3] oğludur. Annesi Şevk-Efza Kadın Efendi’dir. 1876 yılında tahta çıktı. Doksanüç gün hüküm sürmüştür. 1904 yılında Çırağan Sarayı’nda vefat etmiştir.

Fatma Sultan: Sultan Abdülmecid’in kızıdır. Annesi, Gülcemal Kadın Efendi’dir (Vef:1883).

Tiryal Hanım: Sultan II. Mahmud’un III. ikbalidir (Vef: 1882).

Şevk-Efza Valide Sultan: Sultan Abdülmecid’in eşi ve Sultan V. Murad’ın annesidir (Vef:1888).

Navikmisal Hanım : Sultan Abdülmecid’in ikbali (Vef:1853).

Mahitap Kadın: Sultan Abdülmecid’in kadını (Vef:1887).

Naile Sultan: Sultan Abdülmecid’in kızı (Vef:1881).
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder