26 Temmuz 2011 Salı

İSTANBUL'DAKİ KİLİSELER

Kilise: Grekçede toplantı anlamındaki "eclesia" sözcüğünden gelen kilise kavramı Hıristiyanlığın doğuşu ile başlamıştır. İlk zamanlarda cemaat anlamında kullanıldığını Yeni Ahit'de Paulus'un mektuplarında adı geçen Yedi Kilise teriminden anlıyoruz. Burada bina değil cemaat anlamında olup, bunların hepsi Anadolu topraklarındadır: Ephesos, Philadelphia, Thytira, Laodicae, Sardes, Smyrna ve Bergama'dır. Filistin'de Yahudi toplumunun içinden doğan Hıristiyanlık ,İsa'nın kutsal yaşamını ve tanrısal görevini esas alan bir din haline gelmeye başladığında Bizans Pagan inancında idi.

İstanbul'da Hıristiyanlık IV. Yüzyıldan itibaren yerleşmeye başlar. İlk inşa edilen Kilise I. Konstantinus tarafından yaptırılan Havariyun Kilisesidir. İmparator anıtsal bir kilise ve bir mausoleum yaptırtmak için Haliç'e bakan yüksek bir alanda evvelce var olan 12 tanrıya adanmış bir tapınağın kalıntılarını yıktırarak yerine bu kilisenin ve yanında kendisinin de mezarının bulunduğu 12 havariye atfedilecek boş lahitlerin bulunduğu Mausoleum'un inşaatına başlattı fakat inşaatı tamamlayamadan 337'de Nikomedia'da (İzmit) öldü ve naaşı yaptırdığı kiliseye getirilerek gömüldü.

Fatih'in İstanbul'u fethinden sonra çok harap durumda olan bu kilise Patrikhane'nin yönetimine verilmişse de 1456'da Patrikhane Pammakaristos manastırına taşınmıştır. Fatih harap ve terk edilmiş olan bu kilisenin kalan bakiyelerini yıktırıp yerine 1463-1470 yılları arasında süren bir inşaat dönemiyle Fatih Cami ve külliyesini yaptırmıştır. II. Konstantinus (337-361) döneminde Paganlarla Hıristiyanlar arasında anlaşmazlıklar devam eder. Hıristiyanlık Bizans'ta ancak 363 senesinden sonra sağlam temellere oturabildi. Bundan sonra Bizans Sanatında çok önemli yer tutan kiliseler hızla birbirlerini izlerler. Ayasofya, Gül Camii, Kâriye, Aya İrini, Konstantin Lips Manastırı, Fenari İsa, Pantoğrator Aziz Sergios ve Bakhos gibi.

Fethe kadar İstanbul'da çeşitli mezheplere ait birçok kilise inşa edilmiştir. Ayrıca Bizans'ın içinde yaşayan Ceneviz, Latin gibi farklı uluslar da kendi kiliselerini yapmışlardır. Fetihten sonra Fatih kiliselerin faaliyetlerini özgür bıraktığından kilise yapımı devam etmiş, Süryani, Ortodoks, Gregoryen, Fransisken, katolik kiliseleri birbirini izlemiştir. XVI.Yüzyıla gelindiğinde yabancı elçiliklerin Beyoğlu ve Boğaziçi'nde olmasından dolayı kilise yapımı bu bölgelerde yoğunlaşmıştır.

Katolik Kiliseleri

Anglikan Kiliseleri 

 • İngiliz Konsolosluğu Anglikan Şapeli, Galatasaray
 • Kırım Kilisesi Anglikan, Beyoğlu 
 • Kırım Kilisesi, Galip Dede Caddesi
 • Pera Diriliş Kilisesi- Aynalıçeşme Beyoğlu
 • All Saints Anglikan-Presbiteryen, Moda

Protestan Kiliseleri 

 • Alman Protestan Kilisesi, Tarlabaşı, Beyoğlu
 • Hollanda Konsolosluğu Hollanda Şapeli, Beyoğlu
 • İsveç Luteran, Tünel
 • İstanbul Nehir Pentikostal Kilisesi, Harbiye
 • İstanbul Altıntepe Protestan Kilisesi, Altıntepe

Diğer Kiliseler 

  Hiç yorum yok:

  Yorum Gönder