30 Temmuz 2011 Cumartesi

Meryem Ana Süryani Kadim Kilisesi, Tarlabaşı, İstanbul

Tarlabaşında Karakurum Sokağındadır. İstanbul'da Süryanilere ait tek kilisedir. Süryaniler litürjiye göre Nuh peygamberin oğlu Sam'ın oğlu Aram'ın soyundan gelmişlerdir. Sami kavimlerinin bir kolu sayılır. M.Ö. XIV.Yüzyılda Hitit İmparatorluğunun çöküşünden sonra kuzey Suriye'den Şeria nehrine kadar Ön Asya'da egemen olmuşlardır.

Süryaniler, kökeni Urfa kilisesine dayanan ve Asur ırkından olan doğu Süryanileri (Nasturiler) ile kökeni Antakya kilisesine dayanan ve Arami ırkından olan batı Süryanileri olmak üzere ikiye ayrılırlar. Aramca konuştukları, snoptik incillerden Matta İncili'nin Arami dilinde yazılıp sonradan Yunanca'ya çevrildiği yolunda güçlü kanıtlar ileri sürülmektedir. Günümüzde de Süryaniceye en yakın dil işte bu aramcadır. Hıristiyanlığı ilk kabul eden toplum olduğu için de kendilerine 1845'den itibaren "Kadim"”sıfatı yakıştırılmıştır.


İsa'nın çağında doğu'da Urfa putperest inancındaydı Kilise tarihçisi Eusebius'un yazdıklarına göre Kral V.Abgar bir cilt hastalığına tutulur tedavi için İsa'yı Urfa'ya çağırır. İsa çarmıha gerildiği için havarilerinden Thomas'ın kardeşi Addai (Thaddeus) Urfa'ya gider. Kral Abgar İsa'nın fikirlerine inanır, hıristiyanlığı kendisi ve toplumu için kabul eder.

Anadolu'daki Süryani cemaatinin İstanbul'a gelmesi iki göç dalgası ile oluşmuştur. Birincisi Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Midyat ve Nusaybin'den 1830 yılından itibaren başlar ve Cumhuriyetin ilanına kadar devam eder. İkinci dalga ise yine aynı kentlerden ve köylerden Cumhuriyet sonrası olmuştur. İstanbul'a ilk yerleşen Süryaniler, ibadetlerini yapabilmek için Tarlabaşı'nda ahşap küçük bir ev satın alırlar. 1844'de Patrik Mor Ignatios II.Yakup cemaatini ziyaret için İstanbul'a geldiğinde bu küçük evi kiliseye çevirmeyi düşünür ve Sultan Abdülmecid'e müracaat eder, isteği olumlu karşılanır ve ev yıkılarak yerine ahşap bir kilise inşa edilir .Meryem Ana'ya ithaf edilen bu kilise 1870 Beyoğlu yangınında tamamen yanar. 1880'de bu sefer kargirden yeniden inşa edilir. İkinci göç dalgasıyla artan nüfusun ihtiyacı karşılanamadığından Süryani Kilisesi Vakfı tarafından etrafındaki evler satın alınır ve 1961'de gerekli yasal izinler alındıktan sonra bugünkü kilise yapılır ve 3 Kasım 1963'de Patrik Mor İğnatios III. Yakup tarafından törenle ibadete açılır. Kilise'nin inşaatında Mardin'den getirilen ,taş oymacılığı ve taşçı ustaları olan Sait Mimarbaşı, İskender Aktaş ve Lole Ertaş ve ekibinin ustaları ile yine Mardin'den getirtilen taşlarla inşa edilmiştir. Kilisenin yanında idare binaları ve okul vardır.


İSTANBUL'DAKİ DİĞER KİLİSELER İÇİN TIKLAYIN

·         Rum Ortodoks Kiliseleri 

·         Ermeni Kiliseleri 

Katolik Kiliseleri

Anglikan Kiliseleri 

  • İngiliz Konsolosluğu Anglikan Şapeli, Galatasaray
  • Kırım Kilisesi Anglikan, Beyoğlu 
  • Kırım Kilisesi, Galip Dede Caddesi
  • Pera Diriliş Kilisesi- Aynalıçeşme Beyoğlu
  • All Saints Anglikan-Presbiteryen, Moda

Protestan Kiliseleri 

  • Alman Protestan Kilisesi, Tarlabaşı, Beyoğlu
  • Hollanda Konsolosluğu Hollanda Şapeli, Beyoğlu
  • İsveç Luteran, Tünel
  • İstanbul Nehir Pentikostal Kilisesi, Harbiye
  • İstanbul Altıntepe Protestan Kilisesi, Altıntepe

Diğer Kiliseler 
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder