29 Temmuz 2011 Cuma

Panayia Kafatiani Kilisesi, İstanbul

Panayia Kafatiani Kilisesi, İstanbul
Tophane ile Karaköy arasındaki Ali Paşa Değirmeni sokağındadır. 1475'de Kırım'daki Kaffa şehrinden gelen Rumlar tarafından inşa edildiği bilinir.

Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un esnaf ve sanatkâr ihtiyacını karşılamak için otuzbin Rum ve Ermeniyi getirttiği ileri sürülmüştür. Eski listelerde "Panagia Kaphatiane Galata" adıyla kayıtlara geçmiştir. 25 Nisan 1696'de büyük bir yangın geçirerek yanmış yeniden inşa edilerek 14 Eylül 1698'de Kutsal Haç yortusunda ibadete açılmıştır. 1731'de tekrar yanan kilise yeniden inşa edilir ve Sulan fermanıyla onarılır ve 1 Ekim 1734 tarihinde yeniden ibadete açılır. Kapı kitabesinde bu tarih yazılıdır. Bir müddet sonra yeniden harap olan kilise tekrar büyük onarım geçirir ve 1840'da temelden yenilenir. Hz. Meryem'e ithaf edilmiştir. Doğu kilisesinde "Hz. Meryem Panayia" adı ile tanımlanır ve İstanbul'da ona atanmış çok kilise vardır. 1652'de İstanbul'a gelen Antakya Patriğinin katibi Paulus, Kaffa'den gelen Rumların beraberlerinde getirdiği söylenen Hodogetria Meryem”ikonasının Kilisenin kuzey nefinde bulunduğunu söylemektedir.


Kilise etrafı yüksek duvarların çevrelediği bir avlunun içerisinde yer alır. Avlunun içinde Türk Ortodoks Başpiskoposluğunun yönetim odaları ve kilise görevlilerine ait lojmanlar vardır. Çan kulesi 1840 daki tamirde ilave edilmiştir. Dikdörtgen planlı üç nefli bazilika tipinde bir yapıya sahip olan kilisenin üstü çatı ile örtülüdür. Apsis dışarıdan çıkıntılıdır. Naosda nefleri sınırlayan sütunlar yuvarlak kemerlidir. İçten orta nefin üst örtüsü beşik tonoz yan nefler ise düz tavandır. Apsis'in üstü ise kiliselerin geleneksel mimarisi olarak yarım kubbe ile örtülüdür. Ahşap olan İkonostasion, naos'un doğusunda üç nefi de kapsar, oyma ve kabartma tekniği ile yapılmış, üzeri altın varaklı geometrik motifler, yaprak ve çiçeklerle süslüdür. Altta büyük çerçeveler içinde Meryem'in ölümü sahnesi olan Koimesis, Meryem ve Çocuk İsa, İsa'nın Doğumu resmedilmiştir. Bunlardan başka bazı azizlerin tasvirleri de burada yer alır.

Naos'daki iki sütunun arasına oturtulmuş olan Ambon (bir tür vaaz kürsüsü) yine altın varaklarla süslenmiş olup kürsünün altında çerçeveler içinde Hz. İsa ve 4 İncil yazarının tasvirleri bulunmaktadır. Despot koltuğu de yine aynı tarz bitki motifleri ile bezenmiş olup burada ayrıca kabartma olarak melek ve hayvan figürleri işlenmiştir. Nefleri ayıran sütunların aralarındaki madalyonlar içinde havariler resmedilmiştir. Orta nefin üst örtüsündeki Pantokrator İsa (Dünyaya hakim olan) yağlıboya ile yapılmıştır.

Farklı bir kaynaktan kilise ilgili bilgiler:
Galata Panagia Kafatiani Rum Ortodoks Kilisesi, Tophane ile Karaköy arasındaki Ali Paşa Değirmeni Sokak’taki Panagia Kafatiani Kilisesi, 1475 yılında Kırım’ın Kafa şehrinden gelen Rumlar tarafından inşa edilmiştir. Erken tarihli kilise listelerinde 'Panagia Kaphatiane Galata' adı ile kayıt edilmiştir. 25 Nisan 1696 yılında yanan kilise, üç nefli bazilika planı ile inşa edilerek 14 Eylül 1698 Kutsal Haç Yortusu’nda yeniden ibadete açılmıştır. 1731 yılında yeniden yanan kilise şimdiki kitabesine göre 1734’de ibadete açılmıştır. Kilisenin 1840 yılında temelden yenilenmesi sırasında çan kulesi eklenmiştir. 21 Eylül 1922’de kurulan Türk Ortodoks Başpiskoposluğu yönetim odaları kilise avlusundadır.
Yaklaşık 13 m yüksekliğindeki bazilika planlı kilise, dıştan 26.68 x 17.1 m ölçülerindedir.

İkonostasisin üst kısmında Hz. İsa’nın hayatından alınma sahneler vardır. Alt kısımda ise soldan itibaren İoannes Theologos, Hridotes Zakarias, Panagia Koimesis, Meryem ve Çocuk İsa, Hz. İsa, İoannes Prodromos, Panagia, Khritos Genesis tasvirleri yapılmıştır.
Ambonun orta nefe bakan yüzlerinde Hz. İsa, İncil Yazarları ile görülmektedir.
Naosun orta nefinin tonozundaki Pantokrator İsa ve kemerlerin ön yüzlerindeki madalyonlardaki Havari portreleri oldukça etkileyicidir.


İSTANBUL'DAKİ DİĞER KİLİSELER İÇİN TIKLAYIN

·         Rum Ortodoks Kiliseleri 

·         Ermeni Kiliseleri 

Katolik Kiliseleri

Anglikan Kiliseleri 

  • İngiliz Konsolosluğu Anglikan Şapeli, Galatasaray
  • Kırım Kilisesi Anglikan, Beyoğlu 
  • Kırım Kilisesi, Galip Dede Caddesi
  • Pera Diriliş Kilisesi- Aynalıçeşme Beyoğlu
  • All Saints Anglikan-Presbiteryen, Moda

Protestan Kiliseleri 

  • Alman Protestan Kilisesi, Tarlabaşı, Beyoğlu
  • Hollanda Konsolosluğu Hollanda Şapeli, Beyoğlu
  • İsveç Luteran, Tünel
  • İstanbul Nehir Pentikostal Kilisesi, Harbiye
  • İstanbul Altıntepe Protestan Kilisesi, Altıntepe

Diğer Kiliseler 
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder