19 Aralık 2021 Pazar

İslâm'ın İlk Şehidi Hz.Sümeyye'nin Mezarı

Hz.Sümeyye'nin Mezarı

Hz.Sümeyye, meşhur sahabi Ammar bin Yasir’in annesidir.
İslamın ilk şehididir.
Kocası Yasir ile beraber Ebu Cehil (Amr bin Hişam) tarafından şehit edilmiştir.
İslam dinini kabul edip putları reddetmesinden sonra ciddi işkencelere tabi tutulan Hz.Sümeyye şöyle şehit edilmiştir:
Ebû Cehil kininden, kibrinden gözü dönmüş vahşîler gibi Hazreti Sümeyye (R.anhâ)’ya doğru yöneldi ve öfke ile: 
“Sen güzelliğine âşık olduğun için Muhammed’e iman ettin” diye hakaret etti. 
Hz.Sümeyye anamız da o sefih kişiye ağır lâflar söyleyerek karşılık verdi. 
Ebû Cehil iyice kudurdu. 
Duyduğu lâflarla suratına tükürülmüşe dönen sefih, zâlim, dinsiz, vahşî herif elindeki mızrağı Hz.Sümeyye annemize saplayarak şehid etti.
Kocası Hz.Yasir ile beraber Şubeyke mezarlığında medfundur.
Bu mezarlığın bir hususiyeti de, cahiliye devrinde diri diri gömülen kız çocuklarının gömüldüğü alandır.

www.yasarhocam.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder