28 Şubat 2024 Çarşamba

Bu Vatanda/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Siz bir makas oldunuz, bu millet ise kumaş... 
Menfur emeller için keyfe göre kestiniz. 
Kim ALLAH dedi ise çaldınız başına taş 
Küfür rüzgâr olup yıllar yılı estiniz...

*Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.22.

26 Şubat 2024 Pazartesi

Med-Cezîr hadisesini ilk defa keşfeden Âlim Ebu Ma'şer Belhî

Med-Cezîr hadisesini ilk defa keşfeden Âlim Ebû Ma'şer Belhî...
Tam ismi Cafer bin Muhammed bin Ömer el-Belhi'dir. 
H.169/M.785 senesinde Belh'te doğduğu, kaynaklarda zikredilmekteyse de bu tarih kesin değildir. 
Batı ilim dünyasında, Abdumasar ismiyle meşhur oldu. 
H.272/M.886 senesi mart ayının sekizinde Vasıt şehrinde vefat etti.

25 Şubat 2024 Pazar

Kıblesi, tam yerine oturtulmamış!

Şeyh Sadruddin Muhammed Konevi Hazretlerinin oğlu Saaduddin'in mezarları Şeyh Sadaka ile birlikte idi. 
Bir gün merhum Saadüddin Çelebi Hazretleri, hocası Şeyh Sadaka'nın evlerine vardı. 
Yol üstünde, Konya içinde, hisar önünde "Zevle Sultan Mescidi" diye bilinen mescidi yaptırmaya başladı. 
Bina inşaatı iki arşın yükselmişti. 
Saaduddin Çelebi, inşaata bakarak çevresindeki adamlara doğru gülümsedi. 

24 Şubat 2024 Cumartesi

Hz.Mevlânâ ile Seyyid Mahmud Hayranî'nin Münasebeti

Seyyid Mahmud Hayranî'nin, Hz.Mevlânâ ile gerek zaman ve gerekse gönül bakımından büyük yakınlıkları bulunduğu anlaşılmaktadır. 
Nitekim, Selçuklu ahşap sanduka işçiliğinin nefis örneklerinden olan, Seyyid Mahmud'un ahşap sandukasının yazı süslemeleri arasında Hz.Mevlânâ'nın mısralarına geniş yer verilmiştir.
Yazıya, ahşaba, san'ata geçen bu yakınlık ve anlayış, aslında, onların gönül birlik ve beraberliğinden kaynaklanmıştır. 
Çünkü, Hz.Mevlânâ, Seyyid'i; Seyyid de Hz.Mevlânâ'yi çok iyi anlıyorlardı. 
Onların birbirleriyle olan bu bağlılıkları, aradan geçen yediyüz yılı aşkın zaman süresinden sonra bile, bazı hoş hatıralar şeklinde bize kadar ulaşabilmiştir. 

21 Şubat 2024 Çarşamba

Hocam, ne miktar münasip görüyorsanız alın!

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi Fıkıh Müderrisi Mehmet Savaş Hoca, Haseki'de Hacı Veyiszâde Hoca'yı anlatıyor:

Hayır işlerine çok koşardı Hoca Efendi. 
Konya İmam Hatib Okulu'nun yerinin alındığı dönemlerde, dükkânına gittiği insanlar, Hoca Efendi'ye karşı kasalarını keselerini öylesine açmışlar ki... 
Bir arkadaş şöyle bir şey anlattı:

20 Şubat 2024 Salı

Muhyiddin Arabî ile Sadreddin Konevî Arasındaki Kırgınlık

Şeyh Muhyiddin Arabî Hazretleri, Şeyh Sadrüddin Muhammed Konevi Hazretlerinin annesi ile evlendikten sonra aralarında bir kırgınlık meydana geldi. 
Çok defa Mısır'ın ileri gelenleri, kendilerini barıştırmak istediler. 
Fakat Şeyh Muhyiddin Arabî Hazretleri bunu kabul etmediler. 
Bir gün Şeyh Sadrüddin Muhammed Konevi Hazretleri, Şeyh Evhadüddin Kirmanî Hazretlerinin Mısır'a geldiklerini duydular. 
Hemen şeyhin yanına gittiler. 
Kendilerinden hocası Şeyh Muhyiddin Arabî Hazretleri ile aralarındaki kırgınlığı gidermelerini rica ettiler. 
O'da ikisini barıştırdı.

19 Şubat 2024 Pazartesi

Bak da İbret Al/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Firavun düşmandı Musa'ya, Tura 
Bak; Bahr-i Ahmer de boğuldu gitti... 
İblis'te bir defa düştü gurura, 
Rahmet-i Rahman'dan koğuldu gitti...

*Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.17.

18 Şubat 2024 Pazar

Kahramanmaraş Depreminde Yaptığı Binalar Yıkılan Firma

6 Şubat 2023 Depremindeki yaptığı binalar yıkılan inşaat firması sahibi ile chp genel başkanı kemal kılıçdaroğlu'nun beraber çektirdikleri fotoğrafı

17 Şubat 2024 Cumartesi

Çavuşin Köyü Çavuşin Kilisesi, Avanos, Nevşehir

Çavuşin Köyü Çavuşin Kilisesi, Avanos, Nevşehir
Çavuşin Köyü Çavuşin Kilisesi, Nevşehir'in Avanos İlçesi'nde, Göreme-Avanos yolu kenarında, şehrin hemen girişinde, Göreme'ye 2.5 km. uzaklıkta bulunmaktadır
Tek nefli, beşik tonozlu, 3 apsisli olup narteksi yıkılmıştır. 
İmparator Nicephorus Phocas adına yapılan Çavuşin Kilisesi 964-965 yıllarına tarihlenmektedir.
Kilisede işlenen konular diğer kaya kiliselerinde olduğu gibi İncil ve Hz. İsa'nın hayatından alınmıştır.

16 Şubat 2024 Cuma

14.Asırda yetişmiş Matematik ve Fizik Âlimi Fârisî

El yazması eserden alınan bu şekil, kürenin içinde 2 defa kırılan ışıkların seyrini göstermektedir.
14.Asırda yetişmiş Matematik ve Fizik Âlimi Fârisî
İsmi, Kemaleddin Ebu'l-Hasan Farisi'dir. 
Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. 
İran'da yetişti. 
Zamanın büyük din ve fen alimlerinden Kutbeddin Şirazi'nin talebesidir. 

15 Şubat 2024 Perşembe

Huysuzlar! Yan gayışları gırdınız gine!


Hacı Veyis Zade'nin torunu (kızının oğlu) Prof. Dr. Mustafa Fayda anlatıyor:
Derslerde çok titizdi dedem. 
Esnetmezdi, uyuklatmazdı, dudaklarımızı ısırırdık, bir esneme hali filân geldiği zaman, kendimizi tutmak için. 
Derhal yakalardı gevşeme anlarımızı: 
-Huysuzlar! 
Yan gayışları gırdınız gine...
Çabuk toparlayın kendinizi! derdi.

14 Şubat 2024 Çarşamba

İmâm-ı Beğavî Türbesi, Meram, Konya

İmâm-ı Beğavî Türbesi, Meram, Konya
İmam-ı Beğavi (Ö:H.516/M.1122) Türbesi, Konya'nın Merkez Meram İlçesi'nde, Şeyh Sadreddin Konevî Türbesi'nin yanında bulunmaktadır.

İmam-ı Beğavi Hazretleri'nin, eskiden kendi adıyla anılan bir türbesi biliniyordu. 
Şatoform'dan, Şeyh Sadreddin Konevî Türbes'ne giden sokağın köşesinde idi. 
Yanlış belediyecilik ve affedilemez istimlâklerin yok ettiği nice tarihî değer ve eserlerimiz gibi İmam Begavî'nin türbesi de yıktırılarak, yok edilmiştir. 
Yerinde şimdi yüksek binalar yer almış bulunmaktadır. 

13 Şubat 2024 Salı

Çavuşin Köyü, Avanos, Nevşehir

Çavuşin Köyü'nden Bir Görünüm
Çavuşin Köyü, Nevşehir ilinin Avanos ilçesine bağlı bir köydür.
Köyün adı, 1522 yılı kayıtlarında Çavuşini olarak geçmektedir.
Kapadokya bölgesinin en eski yerleşim yerlerinden biri olan köy, Göreme-Avanos yolu üzerinde olup Köy, Avanos ilçe merkezine 5 km, Nevşehir il merkezine ise 17 km uzaklıktadır.
550 kişi civarında nüfusu vardır.

12 Şubat 2024 Pazartesi

"Vereme, akciğerde yerleşen bir mikrop sebep olur" diye yazan Hekim Kambur Vesim

Kambur Vesim (Vesim Abbas b. Abdurrahman b. Abdullah)
(D.?- Ö.29 Şevval 1173/13 Haziran 1760)

Kendi adını taşıyan verem basilini bulduğu için, 1905 yılında Nobel Tıp Ödülü'nü alan Robert Koch hakkında bilgi edinmek isteyenler, Batı kaynaklarına başvurduklarında şu satırlarla karşılaşırlar: 

1843 yılında Clausthal'de doğan Koch; Göttingen Üniversitesi'nde tıp öğrenimi gördüğü, 840 yılında "bulaşıcı hastalıklara canlı mikroorganizmaların sebep olduğu" görüşünü ortaya atan Friedrich Gustav Jacop Henle başta olmak üzere, Casimir-Joseph Davaine ve Louis Pasteur'dan esinlenerek araştırmalar yapmıştır.

11 Şubat 2024 Pazar

Bektaş Efendi Kimdir?, Hacıbektaş, Nevşehir

Bektaş Efendi Türbesi, Hacıbektaş, Nevşehir
Bektaş Efendi Türbesi,  Nevşehir'in Hacıbektaş İlçesi'nde, Hacı Bektâş-ı Velî Velî Dergâhı’nın güney yönünde, Kültür Merkezi’nin arka tarafında Bala Mahallesi sınırları içinde yer almaktadır. 
Bektaş Efendi, hakkında fazla bir bilgi bulunmamakla beraber halk arasında adı; “Yaralı Bektaş”, “Kesikbaş” olarak ve türbesi de “Kesikbaş’ın Türbesi” isimleriyle bilinmektedir.

10 Şubat 2024 Cumartesi

Burada selâm vermesek olmaz mı?


Hacı Veyiszâde'nin torunu (kızının oğlu) Prof.Dr.Mustafa Fayda anlatıyor:
Dedemin selâmı meşhurdu. 
Bir keresinde dayımla İstanbul'a gitmişler. 
Galata köprüsünden geçiyorlarmış. 
Dedem gine her zaman olduğu gibi sağ soluna, önüne gelen herkese selâm vere vere yürüyünce, herkes birbirine bakışmaya başlamış. 
Tuhaflarına gitmiş.

9 Şubat 2024 Cuma

Ecelin Yakın/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Bir ıslığa kubarırsın, şişersin.... 
Kimin kazanında kaynar pişersin... 
Anladık, ecelin yaklaşmış senin; 
Gelip cami duvarına ......

*Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.17.

8 Şubat 2024 Perşembe

Seydişehir'e bu son gelişiniz!

Konya Valisi Ferit Paşa, Şeyh Hacı Abdullah Efendi'nin yüceliğine inanmış kişilerindendi. 
Sık sık ziyaretine gelerek, meclisinde bulunurdu. 
Yine bir ziyaretinde bu defa birkaç gün fazla kalır.
Meclisin, tadına doyamaz. 
İçinden gelen bir ses, burada ne kadar fazla kalırsa o kadar kazançlı çıkacağını söyler gibidir. 
Ama görevleri vardır. 
Makamında olması gerekmektedir. 

7 Şubat 2024 Çarşamba

Fatih Sultan Mehmed

1-Fatih Sultan Mehmet, Şâhî isimli havan topunu icad etti.
2-Zırhlı gemilerin ilk şekli Fatih Sultan Mehmet'e aittir.
3-İsmail Hami Danişmend, "Tarihi Hakikatler" adlı eserinde, roketi ilk kullanan kişinin Fatih Sultan Mehmed olduğunu belirtmektedir. 

6 Şubat 2024 Salı

Cennet Ehli ve Cehennem Ehli Olanların Ayakkabıları

Bir gün Sadrüddin Muhammed Konevi'nin sevgili oğlu Saadüddin Çelebi, evlerine gelip muhterem babalarının ellerini öptüler. 
Bu arada babalarının dergâhına kendisini seven, dost ve ahbabı ziyarete gelmişti. 
Bu arada Saadüddin Çelebi, bu gelen ziyaretçilerin bir kısmının ayakkabısını çevirdi. 
Bir kısmını da çevirmedi. 
Bu hareketin farkına varan Şeyh Sadrüddin Muhammed Konevi Hazretleri, oğluna bu davranışının sebebini sordu. 
O'da; "bu misafirlerin içerisindeki cennet ehli olanların ayakkabılarını çevirdiğini, cehennem ehli olanların ayakkabılarını çevirmediğini" söyledi. 

Bunun üzerine Şeyh Sadrüddin Muhammed Konevi, oğlunun hocası Şeyh Sadaka'ya oğlunun keşif ve keramet sahibi olduğuna dair bir mektup yazarak kendisine gönderdi. 
Mektubu okuyan Şeyh Sadaka, talebesi Saadüddin Çelebi'ye çok samimi ve candan muamelede bulundu. 
Mübarek yüzlerine şefkatle bir baktı. 
O anda bir ses yükseldi. 
Saaduddin Çelebi, başını hocasının mübarek dizine koydu. 
Kendisi ile vedalaşarak Cenab-ı Hakk'a ruhunu teslim etti. 
Şeyh Sadaka, Saadüddin Çelebi'yi kendi evine gömdü. 
Kendisinin de ölünce yanına gömülmesini vasiyet etti. 
Allah (c.c.), onlardan razı olsun.

  • Şeyh Sadruddin Konevî, Ahmet Şeref Ceran, s. 139.

5 Şubat 2024 Pazartesi

İstanbul nasıl Hocam, çok bozulmuş diyorlar!

Hacı Veyiszâde İstanbul'dan döndükleri gün, kendisini okul bahçesinde karşılayan öğrencileri sordular: 
Ali:
Dün yoktunuz Hocam?
Hacı Veyiszâde:
-Öyle oldu.
Veli:
-Neredeydiniz Hocam, bir yere mi gitmiştiniz?
Hacı Veyiszâde:
-Hakkınızı helâl ediniz!
Ali, Veli, Hasan, Hüseyin, Bayram:
-Estağfirullah Hocam!.. Ne hakkımız olabilir bizim?

4 Şubat 2024 Pazar

Hacı Veyiszâde'nin Tabutu'nun Açıldığı An!

Hacı Veyiszâde merhumun talebelerinden Prof.Dr.Mustafa Tahralı anlatıyor:

Hacı Veyiszâde Hoca Efendi'nin cenazesinde bulundum ben. 
5 Şubat 1960 tarihi...
Ortalık çok soğuk, her taraf çatır çatır buz tutmuş. 
Cenaze namazı Kapı Câmii'nde kılındı, öğle namazından sonra. 
Üçler Mezarlığına götürülüyor. 
Kalabalık, çok kalabalık bir cemaat var. 
O sebeple çok ağır gidiyor cenaze. 

3 Şubat 2024 Cumartesi

Şu adam Avrupa'da olsaydı ağırlığınca altın ederdi!

Osmanlı'nın Meşhur Matematik Âlimlerinden Gelenbevî İsmail Efendi, İstanbul'da bulunduğu esnada, Fransa'dan bir mühendis gelerek logaritma cetvelini Babıali'ye takdim etmişti. 
İstanbul'da bu ilmi kimsenin bilmediğini iddia etmesi üzerine Gelenbevi İsmail Efendi'nin evine gönderildi. 

2 Şubat 2024 Cuma

Kaymaklı Yeraltı Şehri, Nevşehir


Kaymaklı Yeraltı Şehri, Nevşehir'e 20 km. mesafede  Kaymaklı Beldesi'nde bulunmaktadır.
8 katlı olup ilk katı erken dönem tarihlenmektedir.
Kaymaklı'nın tarihi M.Ö.3000 yılına kadar gitmektedir. 
Hititler Dönemi'nde yapılmış bu şehir sekiz katlıdır.