30 Temmuz 2011 Cumartesi

Bulgar Eksarhanesi, Şişli, İstanbul

Şişli'de Halaskargazi Caddesi'nde alçak duvar üzerine demir parmaklıkla çevrili geniş bir bahçenin içerisinde yer alan eklektik üslupta yapılmış ahşap bir yapıdır.

İstanbul'daki Bulgar azınlığı XIX.yüzyıla kadar Rum Ortodoks patrikhanesine bağlı kiliselerde ibadet ediyorlardı. XVII. yüzyılın sonlarında Balkanlarda başlayan milliyetçi akımlar İstanbul'daki Bulgarları da etkiledi ve bağımsız bir Bulgar kilisesi kurarak Ortodoks patrikliğinden ayrılmak istediler. 1848'de, İstanbul'daki Bulgar cemaatinin önde gelen isimlerinden olan Stefan Bogoridi Tanzimat fermanının verdiği haklardan yararlanarak, Bulgarların Rumca bilmediklerini, Rum kiliselerindeki ayinleri anlayamadıklarını ileri sürerek Osmanlı devletine müracaatla kendi dillerinde ibadet etmek istediklerini bildirdi. Bu arada Rusya sefareti de onları destekledi ve Fener semtinde bir ibadethane ve papaz evi yapmaları gerekli olan arsayı kendilerine vereceklerini bildirdi. Osmanlı devleti de Bulgar cemaatinin Fener patrikhanesinden ayrılmasının Patrikhaneyi biraz zayıflatacağını düşünerek bu öneriye son derece olumlu baktı ve Stefan Bogoridi'nin hibe ettiği, Mürsel Paşa Caddesi üzerindeki Sveti Stefan kilisesinin karşısındaki arsaya "metoh" adı verilen bir papaz evinin yapılması ve ibadetin orada yapılmasına Sultan Abdülmecid izin verdi ve 1850'de inşaat tamamlandı.

Bulgarlar 1860'da devlete tekrar müracaat ederek Rum Patriğini kendilerine dini lider olarak tanımayacaklarını bildirdiler. 11 Mart 1870'de Sultan Abdülaziz'in fermanı ile bağımsız Bulgar kilisesinin kurulmasına izin verildi ve cemaatin başına da Patrikten aşağı metropolitten yukarı bir rütbe olan "Eksarh" getirilmesi karara bağlandı. Böylece yeni kurulan kilise bundan sonra "Bulgar Esarhlığı"” olarak tanındı ve Patrikhane de bunu onayladı.

Şişli'deki bina da bundan sonra inşa edildi. İbadet mekanı ve lojmanların bir arada olduğu ahşap karkaslı bu bina iç sofalı plân tipindedir. İbadet mekânı dikdörtgen bir salon şeklinde olup İkonastasis in iki tarafındaki yuvarlak kemerlerden arkadaki kutsal eşyaların korunup muhafaza edildiği mekana geçilir. İkonastasisde İsa ve azizlerin yağlıboya resimleri vardır. Bahçede bulunan anıtın üzerinde 16 Eylül 1872'de Fener Patrikhanesi Sen Sinodu'nun Bulgar kilisesi ile bir bağının kalmadığını belirten kitabesi vardır. Bu anıtın üzerinde 1901'de Pınarhisarlı Mihail isimli bir ustanın döktüğü çan bulunmaktadır.

Eksarhhane 1989'da önemli bir tamir geçirmiştir. İstanbulda Eksarhhane’den başka biri Feriköy mezarlığınin içinde diğeri de Demir Kilise olarak bilinen Sveti Stefan olmak üzere üç Bulgar Ortodoks kilisesi vardır.


İSTANBUL'DAKİ DİĞER KİLİSELER İÇİN TIKLAYIN

·         Rum Ortodoks Kiliseleri 

·         Ermeni Kiliseleri 

Katolik Kiliseleri

Anglikan Kiliseleri 

  • İngiliz Konsolosluğu Anglikan Şapeli, Galatasaray
  • Kırım Kilisesi Anglikan, Beyoğlu 
  • Kırım Kilisesi, Galip Dede Caddesi
  • Pera Diriliş Kilisesi- Aynalıçeşme Beyoğlu
  • All Saints Anglikan-Presbiteryen, Moda

Protestan Kiliseleri 

  • Alman Protestan Kilisesi, Tarlabaşı, Beyoğlu
  • Hollanda Konsolosluğu Hollanda Şapeli, Beyoğlu
  • İsveç Luteran, Tünel
  • İstanbul Nehir Pentikostal Kilisesi, Harbiye
  • İstanbul Altıntepe Protestan Kilisesi, Altıntepe

Diğer Kiliseler 
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder