1 Ocak 2024 Pazartesi

İSTANBUL'DAKİ TÜRBELER

 1. Türbeleriylede Dışlanan Üç Osmanlı Sultanı
 2. Abdurrahman Nafiz Paşa Türbesi, Zeytinburnu
 3. Abdurrahman Paşa Türbesi, Eyüp
 4. Abdülgani Efendi Türbesi, Eyüp
 5. Adile Sultan Türbesi, Eyüp
 6. Ahmet Cevat Paşa Türbesi, Fatih
 7. Ali Rıza Efendi Türbesi, Üsküdar
 8. Âşık Paşazade Türbesi, Fatih
 9. Ayas Paşa Türbesi, Eyüp
 10. Aynü'l-Hayat Hanım Türbesi, Eminönü
 11. Ayşe Hanım Sultan Türbesi, Üsküdar
 12. Aziz Mahmud Hüdai Türbesi, Üsküdar
 13. Baba Cafer Türbesi, Eminönü
 14. Balâ Süleyman Ağa Türbesi, Fatih
 15. Barbaros Hayrettin Türbesi, Beşiktaş
 16. Bayram Paşa Türbesi, Fatih
 17. Benlizade Ahmet Raşit Efendi Türbesi, Fatih
 18. Bosnalı İbrahim Paşa Türbesi, Eminönü
 19. Bulak Mustafa Paşa Türbesi, Eyüp
 20. Cedid Havatin Türbesi
 21. Cennet Efendi Türbesi, Üsküdar
 22. Cerrah Mehmet Paşa Türbesi, Fatih
 23. Davud Paşa Türbesi, Fatih
 24. Defterdar Mahmud Çelebi Türbesi, Eyüp
 25. Destari Mustafa Paşa Türbesi, Eminönü
 26. Doğancı Hacı Ahmet Paşa Türbesi, Üsküdar
 27. Ebu Eyyub El Ensari Türbesi, Eyüp
 28. Ebu Şeybetü'l Hudri Türbesi, Fatih
 29. Ekmekçizade Ahmet Paşa Türbesi, Eminönü
 30. Fatih Sultan Mehmet (Sultan II. Mehmet) Türbesi
 31. Fatma Hanım Sultan Türbesi, Üsküdar
 32. Fatma Sultan Türbesi, Eminönü
 33. Fenayi Ali Efendi Türbesi, Üsküdar
 34. Ferhad Paşa Türbesi, Eyüp
 35. Gazanfer Ağa Türbesi, Fatih
 36. Gazi Osman Paşa Türbesi, Fatih
 37. Gülbahar Hatun Türbesi, Fatih
 38. Gülüştü Münire Valide Sultan Türbesi, Fatih
 39. Gülfem Hatun Türbesi, Üsküdar
 40. Gülnuş Sultan (Emetullah Sultan) Türbesi, Üsküdar
 41. Güzelce Ali Paşa Türbesi, Beşiktaş
 42. Habeşi Mehmet Ağa Türbesi, Fatih
 43. Hacı Beşir Ağa Türbesi, Eyüp
 44. Hafsa Valide Sultan Türbesi, Fatih
 45. Halet (Kudretullah) Efendi Türbesi, Beyoğlu
 46. Halil Paşa Türbesi, Üsküdar
 47. Halil Paşazade Mahmud Türbesi, Üsküdar
 48. Hamdullahü'l (Ahmedü'l) Ensari Türbesi, Fatih
 49. Hançerli Sultan Türbesi, Eyüp
 50. Hatice Sultan Türbesi
 51. Hatice Turhan Sultan Türbesi
 52. Havatin Türbesi, Eminönü
 53. Hekimoğlu Ali Paşa Türbesi, Fatih
 54. Hubbi Hatun Türbesi, Eyüp
 55. Hürrem Sultan Türbesi
 56. Hüsrev Mehmed Paşa Türbesi, Eyüp
 57. Hüsrev Paşa Türbesi, Fatih
 58. İskender Paşa Türbesi, Beykoz
 59. Kanuni Sultan Süleyman Türbesi
 60. Kaptan-ı Derya Hasan Hüsnü Paşa Türbesi, Eyüp
 61. Karaca Ahmet Türbesi, Üsküdar
 62. Keçecizade Fuad Paşa Türbesi, Eminönü
 63. Kesikbaş Hüseyin Ağa Türbesi, Eminönü 
 64. Kılıç Ali Paşa Türbesi, Beyoğlu
 65. Koca Ragıp Mehmet Paşa Türbesi, Eminönü
 66. Koca Sinan Paşa Türbesi, Eminönü
 67. Köprülü Mehmed Paşa Türbesi, Eminönü
 68. Kuyucu Murat Paşa Türbesi, Eminönü
 69. Lala Mustafa Paşa Türbesi, Eyüp
 70. Lohusa Sultan (Rahime Kadın) Türbesi, Beyoğlu
 71. Lütfi Bey Türbesi, Üsküdar
 72. Mahmud Nedim Paşa Türbesi, Eminönü
 73. Mahmud Paşa Türbesi, Eminönü
 74. Mehmed Vusuli Efendi Türbesi, Eyüp
 75. Merkez Efendi Türbesi, Zeytinburnu
 76. Mihrimah Sultan Cami Türbeleri, Üsküdar
 77. Mihrişah Valide Sultan Türbesi, Eyüp
 78. Mimar Sinan Türbesi, Eminönü 
 79. Mirimiran Mehmed Ağa Türbesi, Eyüp
 80. Muhammedü'l Ensari Türbesi, Eyüp
 81. Mustafa Ağa Türbesi, Eyüp
 82. Mustafa Rakım Efendi Türbesi, Fatih
 83. Mustafa Reşit Paşa Türbesi, Eminönü
 84. Nakkaş Hasan Paşa Türbesi, Eyüp
 85. Nakşıdil Valide Sultan Türbesi, Fatih
 86. Nişancı Feridun Ahmed Paşa Türbesi, Eyüp
 87. Nişancı Hamza Paşa ve At Mezarı Türbesi, Üsküdar
 88. Nişancı Mehmet Paşa Türbesi, Fatih
 89. Nureddin Cerrahi Türbesi, Fatih
 90. Nuruosmaniye (Şehsuvar Sultan) Türbesi, Eminönü
 91. Oğlanlar (Olanlar) Türbesi, Fatih
 92. Pertevniyal Valide Sultan Türbesi, Fatih
 93. Pertev Paşa Türbesi, Eyüp
 94. Pir Ahmed Edirnevi Türbesi, Eyüp
 95. Piyale Paşa Türbesi, Beyoğlu
 96. Prens Sabahattin (Halil Rıfat Paşa) Türbesi, Eyüp
 97. Ramazan Efendi Türbesi, Fatih
 98. Rum Mehmet Paşa Türbesi, Üsküdar
 99. Safiye Sultan (Rahime Hatun) Türbesi, Fatih
 100. Sancaktar Hayreddin Paşa Türbesi, Fatih
 101. Selçuk Sultan Türbesi, Eminönü
 102. Siyavuş Paşa Türbesi, Eyüp
 103. Sokullu Mehmet Paşa Türbesi, Eyüp
 104. Sultan I.Abdülhamid Türbesi
 105. Sultan I. Ahmet Türbesi
 106. Sultan II.Beyazıt Türbesi
 107. Sultan II. Mahmud Türbesi
 108. Sultan II. Selim Türbesi
 109. Sultan III. Mehmet Türbesi
 110. Sultan III. Mustafa ve Sultan III. Selim Türbesi
 111. Sultan III. Murat Türbesi
 112. Sultan Abdülmecid Türbesi, Fatih
 113. Sultan İbrahim ve Sultan I. Mustafa Türbesi
 114. Sultan Mehmed Reşat Türbesi, Eyüp
 115. Sümbül Efendi Türbesi, Fatih
 116. Şah Sultan Türbesi, Eyüp
 117. Şair Şem'i Şem'ullah Efendi Türbesi, Üsküdar
 118. Şehzadeler Türbesi, Fatih
 119. Şehzadeler ve Kadınlar Türbesi, Beşiktaş
 120. Şehzade Mahmut Türbesi
 121. Şehzade Mehmet Türbesi
 122. Şemsi Ahmet Paşa Türbesi, Üsküdar
 123. Şeyh Emir Ahmet Buhari Türbesi, Fatih
 124. Şeyh Galip Türbesi, Beyoğlu
 125. Şeyh Vefa Türbesi, Eminönü
 126. Şeyh Velayet Türbesi, Fatih
 127. Şeyh Yahya Efendi Türbesi, Beşiktaş
 128. Şeyh Zafir Türbesi, Beşiktaş
 129. Türabi Baba Türbesi, Beyoğlu
 130. Üryanizade Ahmet Esat Efendi Türbesi, Eyüp
 131. Üsküdar Mevlevihane Türbesi, Üsküdar
 132. Ya Vedud Sultan Türbesi, Eyüp
 133. Yavuz Sultan Selim Türbesi
 134. Yenikapı Mevlevihane Türbesi, Zeytinburnu
 135. Yuşa Türbesi, Beykoz
 136. Zal Mahmut Paşa-Şah Sultan Türbesi, Eyüp
 137. Zeynep Kâmil Türbesi, Üsküdar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder