27 Aralık 2022 Salı

Sadrazam Silahtar Karavezir Seyyid Mehmet Paşa Hamamı, Gülşehir, Nevşehir

Sadrazam Silahtar Karavezir Seyyid Mehmet Paşa Hamamı, Gülşehir, Nevşehir
Sadrazam Silahtar Karavezir Seyyid Mehmet Paşa Hamamı, Nevşehir'in Gülşehir İlçesi'nde bulunmaktadır.
1778 tarihinde Silahtar Seyyid Mehmet Paşa tarafından mimar Ebubekir Veledi Halil Efendi'ye yaptırılmıştır.
Hamam klasik Osmanlı hamamlarında olduğu gibi üç kısımdan oluşmuştur. 
1.Soyunmalık 
2.Ilıklık   
3.Sıcaklık

Hamamın giriş kapısı yuvarlak silme içine alınmış 1.80 x1.15 m. ölçüsündedir.
Buradan 6.25 x 6.25 m. ölçüsündeki soyunmalık kısmına girilir. 
Burası  6.25 çapında bir kubbe ile  örtüdür.
Kubbeye geçiş  tromplarla olup  dıştan sekizgen bir kasnağa oturmaktadır. 
Kubbe kasnağında birisi giriş kapısının üzerinde, birisi de girişe göre sağ kenarda olmak üzere soyunma mahallini aydınlatan iki küçük pencere vardır.   
Soyunmalık bölümünden pahlı bir çerçeve ile çevrili, yuvarlak kemerli kapıdan ılıklığa geçilir.
Ilıklık bölümünün üzeri beşik tonozla örtülüdür. 
Ilıklıktan yuvarlak kemerli bir kapıdan sıcaklığa geçilir. 
Sıcaklık bir kubbe ile örtülüdür. 
Burada kubbeye geçiş trompla sağlanmıştır. 
Kubbe dıştan sekizgen kasnağa oturmaktadır. 
Sıcaklıkta beş musluk mevcut olup kurnaları mermerdendir. 
Hamamın su haznesi girişe göre sağ taraftadır.   
Soyunmalık yerinin duvar kalınlığı 1 metredir. 
Yapı malzemesi olarak gri renkte kesme taş kullanılmıştır. 
Hamamın bozulan taşları 1963 yılında yapılan tamir esnasında değiştirilmiştir.   
Yakın geçmişte yeniden restore edilen hamam günümüzde kapalıdır ve kullanılmamaktadır.

Kaynak: https://sites.google.com/site/gulsehirsitesi/karavezir

Sadrazam Silahtar Karavezir Seyyid Mehmet Paşa Hamamı, Gülşehir, Nevşehir

Sadrazam Silahtar Karavezir Seyyid Mehmet Paşa Hamamı, Gülşehir, Nevşehir

Sadrazam Silahtar Karavezir Seyyid Mehmet Paşa Hamamı, Gülşehir, Nevşehir


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder