12 Aralık 2022 Pazartesi

Kutluğ Hatun Türbesi, Melikgazi, Kayseri

Kutluğ Hatun Türbesi, Melikgazi, Kayseri
Kayseri'nin Merkez Melikgazi İlçesi Gavremoğlu Mahallesi’nde, Hunat Hatun Camii’nin doğusunda yer almaktadır.
Türbe, Şah Kutluğ Hatun tarafından 1349 yılında yaptıtılmıştır. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tamiratı yaptırılmıştır.
Türbe çevresindeki binaların yıkılması ile meydana çıkarılmıştır.Kutluğ Hatun Türbesi, kare planlı olup, kesme taştan yapılmıştır. 
Son tadilatı esnasında üzerini örten kasnaklı taş külahı yenilenmiştir. 
Kayseri kümbetleri arasında taçkapısı ve üzerindeki bezemelerlerden dolayı dikkati çekmektedir. 
Giriş kapısı geometrik silmelerden oluşan iki şeritle çepeçevre kuşatılmıştır. 
Kapı nişi yine geometrik ve bitkisel motiflerin oluşturduğu ve dışarı çıkıntılı konumdadır.
Kutluğ Hatun Türbesi, Melikgazi, Kayseri
Türbeye giriş yuvarlak kemerli olup, bunun da çevresi geometrik motiflerle süslenmiştir. 
Bunun üzerinde de kitabesi bulunmaktadır. 
Bu kapı Selçuklu taş oyma sanatının en güzel örneklerinden birisidir.
Giriş kapısı üzerinde 0.90X0.60 metre ölçüsündeki dört satırlık kitabesinde şunlar yazılıdır: 
"Bu türbenin imarını temiz, hanım, şerefli, mahrem, kerem sahibi Şah Kutluğ Hatun 'Allah ona dostluğunu devam ettirsin' oğulları ve anneleri için emretti. 
Merhum emirler Emir Bahşayis ve Emir Haydar Bey, Allah kabirlerini nurlandırsın, H.750 (M.1349)."

Türbenin giriş kapısının içerisinde 1.20X0.30 metre ölçüsünde olan ve Kutluğ Hatun’un yaşarken koydurduğu bir kitabe daha bulunmaktadır. 
Bu kitabede mealen şunlar yazılıdır: 
"Bu şerefli şehitliği Hacı Begi diye anılan aileden, korunmuş ve yüceltilmiş Şah Kutluğ Hatun halis malından oğulları ve ruhu için yaptırdı. 
Allah Rahmet etsin".
Türbe içerisinde ayrıca Haydar Bey’in ve oğlu Emir Bahşayiş’in mezarları da bulunmaktadır.

Kaynak: http://kayseriden.biz/icerik.asp?ICID=244

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder