1 Aralık 2022 Perşembe

Hırka-i Saadeti koklayan, cehennemin kokusunu koklamaz.

Şeyh Muhammed Nazım Kıbrısî Hazretleri'nin Vaazlarının Derlendiği Kitap

«Herkes terler» deniyor.
Evliya da terler, 
Enbiyalar da terler, orada. 
Peygamber-i Zîşan'ın mübarek Cism-i Şerîfi'ne giymiş olduğu gömlek, dünyadan çıkarken su içinde kalmıştı. 

Onun da Veysel Karanî Hazretlerine verilmesini vasiyet ediyor.
O gömlek, Hırka-i Şerif Câmii'nde olan Veysel Karanî Hazretlerine verilen hırkadır ki, o gül gibi koku mübârek terinin kokusudur. 
Yüzbin, yüzmilyon sene geçse o koku üzerinden gitmez.
Onu koklayana şekavet olamaz. 
Hırka-i Saadeti koklayan kimseye şekavet olamaz. 
O adam cehennemin kokusunu koklamaz.

Peygambere, Aleyhisselatü vesselam Efendimize ait olan bir esere yüz süren, Sakal-i Şerifi ziyaret eden, Hilye-i saadeti gözüne süren o gözleri cehennemin ateşi yakmaz, diyor. 
Onu ziyaret eden kimseler, oradaki o hilye-i saadetin üzerine inen rahmetin altına giren cibilli münâfik olsa, âhir nefesinde imana dönecektir, deniyor.

*Tasavvuf Sohbetleri, Şeyh Muhammed Nazım Kıbrısî, Sh. 128.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder