24 Aralık 2022 Cumartesi

Mikrobu ilk defa izah eden Akşemseddin Hazretleri

Akşemseddin, bilhassa bulaşıcı hastalıklarla ilgilendi. 
Bu hastalıkların bir hastadan diğer bir insana nasıl geçebileceği üzerine araştırmalar yaptı. 
Sonunda "Maddetü'l Hayat" adlı tıp kitabında belirttiği şu neticeye vardı:

"Hastalıkların insanlarda teker teker ortaya çıktığını sanmak hatalıdır.
Hastalık insandan insana bulaşmak suretiyle geçer. 
Bu bulaşma gözle görülemeyecek kadar küçük, lâkin canlı tohumlar vasıtasıyla olur."

Bu şekilde tıp tarihinde ilk defa mikrop meselesini ortaya atmak ve hastalıkların bu yolla bulaştığı fikrini öne sürmekle, bu alanda kesin bilgiler veren Fracastor adlı İtalyan hekimden 100 yıl önce, 
Fransız kimyacısı ve biyoloji bilgini Pasteur'dan 400 sene önce bu konuya temas eden ilk tabiptir.

  • Bilime Yön Veren İslam Alimleri, 1996, 1.Cild, S.55.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder