10 Mayıs 2022 Salı

Anadolu Selçukluları'nın Altın Devri

Şeyh Şehâbeddin Sühreverdi'nin Bağdâd Halifesinin elçisi olarak Konya'ya geldiği günlerde, Sultan Alaaddin Keykubât mesajlar taşıyan bir rüya gördü. 
Sultânül Ulemâ ile Sühreverdinin de hazır bulunduğu özel bir mecliste: -Rüyamda, başımın altından; göğsümün ham gümüşten; göbeğimden aşağısının tunçtan; kalçalarımın kurşundan; ayaklarımı da kalaydan olduğunu gördüm, diye rüyâsını anlatınca, Şeyh Sühreverdi:
-Bunu Hazretimiz Sultânü'l Ulemâ tabir buyursun, diyerek ona havale etti.

İşte o zaman, o ağır rüyadan şunları çıkardı Sultânül Ulemâ:
-Sen dünyada durdukça insanlar rahat ve temiz yaşayacaklar ve altın gibi kıymetli olacaklar! 
Yâni senin devrin sizin sülâlenin altın devri olacak.
Senin ölümünden sonra, oğlunun zamanı gümüş, torununun zamanı zamanı da tunç mertebesine düşecek.
Alçak ve haris adamlar başbuğ olacaklar.
Saltanat üçüncü göbeğe intikal ettiği zaman her taraf karışacak.
Dördüncü ve beşinci göbekte Selçuklu Hanedanı zevâle uğrayacak!..

O gün orada gani gönüllü Sultan Alaaddin, kaza-rıza gerilimi içinde dua istemiş, fakat neticede, zaman içerisinde olan olmuş ve Sultânül Ulemâ'nın söyledikleri aynen zuhûr etmiştir.

Kaynak: İnsanlığın Pîri Hazreti Mevlânâ, Mustafa Özdamar, Sh.:18.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder