5 Mayıs 2022 Perşembe

Bunları sana Allah gönderdi...

Yahya Efendi Camii, Beşiktaş,  İstanbul

Yalova’da bir imâm vardı ki, Beşiktaşlı Yahyâ Efendi'yi büyük bilir ve çok severdi. 
Zaman zaman ziyâretine gelirdi. 
Bu imâmın çoluk çocuğu kalabalık olup, maddî sıkıntı içindeydi. 
Fakat o sabreder fakirliğini gizler, kimseye bir şey söylemezdi. 

Bir gün yine Yahyâ Efendi Hazretlerini ziyârete geldi. 
Selâm verip huzûrunda oturdu. 
O sırada dergâh tenhâ olup, kimseler yoktu.
Yahyâ Efendi ona;
-Ey temiz insan! 
Gel seninle bahçede biraz dolaşalım. 
Allâhü Teâlâ'nın lütfunun sonu yoktur, buyurdu.
Berâberce çıktılar. Bir yere geldiklerinde, Yahyâ Efendi;
-Sen bize candan bağlısın. Şimdi sana Allahü Teâlâ'nın lütfuyla bir iş göstereceğim. 
Böylece gönlündeki fakirlik sıkıntısı kalmayacak. 
Fakirlik ateşini söndürmüş ve seni sevindirmiş olacağız, buyurdu.
Sonra yere asâsını vurdu ve;
-Burasını kaz! dedi.
İmâm Efendi orasını açtığında, içinden bir küp altın çıktı. Ona;
-Ne durursun, fakirlik hastalığına çâredir. 
Bunları sana sonsuz hazîneler sâhibi Allahü Teâlâ gönderdi. 
İstediğin kadar al, buyurdu.
İmâm Efendi bunları heybesine doldurdu. Yahyâ Efendi ona;
-Ey İmâm Efendi! Dünyâ üzüntüsünü gönlüne sakın koyma. 
Bunları hayırlı işlere sarfedersin. 
Yalnız bu sırrı kimseye söyleme. 
Şâyet anlatırsan o zaman bunlar elinden çıkar, aldırırsın, buyurdu.
İmâm Efendi de;
-Efendim, ben bu işe çok şaştım! 
Bu kadar altınla memleketime nasıl dönerim. 
Yollarda haramîler, eşkıyâlar var. 
Korkarım ki bunları benden alırlar. 
Nasıl varacağımı bilemiyorum, dedi.
Bunun üzerine Yahyâ Efendi;
-Sana kimse zarar veremez. 
Bu senin nasîbindir. 
Var selâmetle git, buyurdu.
İmâm Efendi vedâ edip yola çıktı. 
Hakîkaten başına hiçbir şey gelmeden Yalova’ya vardı. 
Kendisini hanımı karşıladı. 
Heybedeki altınları görünce, hayretler içinde kaldı ve;
-Bunları nereden buldun? diye sordu.
O da;
-Bu işi sana açıklayamam. Sâdece Allahü Teâlâ'nın ihsânı olarak bil! dedi.
İmâm Efendi bundan sonra etrâfına yardım etmeye başladı. Hem yedi hem yedirdi. 
Ömrü hayır yapmakla geçti.
İnsanlar onun hakkında; "Nereden buluyor bunları?" demeye başladı.
Bâzısı da; "Birisinden emânet almış gâlibâ!"
Kimisi de; "Anlaşılan defîne bulmuş" dedi.
Her biri bir şey söyledi. Netîcede İmâm Efendi hastalandı. Hastalığı ilerleyince, komşularını başına çağırdı ve onlara;
-Size bu malı nereden bulduğumu açıklamak istedim. 
Bunun elime girmesine sebep, Yahyâ Efendi Hazretleridir. 
Bugüne kadar kimseye söylemedim.
Zîrâ bana, söyleme, gizle demişti. 
Şimdi ise ömrümün sonu yaklaştığından onun kerâmeti unutulmasın diye söylüyorum, dedi ve Kelime-i Şehadet getirerek vefât etti.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder