20 Ekim 2021 Çarşamba

Yavuz Sultan Selim Çeşmesi, Karatay, Konya

Yavuz Sultan Selim Çeşmesi, Karatay, Konya
Yavuz Sultan Selim Çeşmesi, Konya'nın Merkez Karatay İlçesi Şems-i Tebîzî Mahallesi'nde, Şems-i Tebrîzî Camii’nin kuzeyinde Mehmet Bayır İmam-Hatip Ortaokulu (eski 19 Mayıs İlköğretim Okulu)’nun duvarının bitişiğinde bulunmaktadır.Eser kitabesine göre Yavuz Sultan Selim tarafından M.1517 yılında yaptırılmıştır. 
İnşa malzemesinde düzgün kesme taşlar kullanılmıştır. 
Çeşme dikdörtgen formlu, tek cepheli, bağımsız bir sokak çeşmesidir.
Sivri kemer yekpare iki tane ayağa oturmaktadır. 
Kemerde kırmızı ve koyu sarı taş dizileri kullanılmıştır. 
Cephede taş saçak silmelerle hareketlendirilmiştir. 
Kare ayna taşının üstünde kurnası vardır. 
Zincire takılı maşrapası izlenmektedir. 
Çeşmenin elips şeklinde yalağı ve sekisi izlenmektedir. 
Eserin yalak kısmı zeminden iki basamak yükseltilmiştir. 
Yalağın önündeki suyolu kanalizasyona ulaşmaktadır. 
Kitabe üç satırdan ibaret olup, kemerin üstünde bulunmaktadır.
Çeşme bütününde sade tasarlanmıştır.

Çeşmenin üzerindeki kitabenin Okunuşu (Arapça):

Emera bi ’imâreti hâze’l-‘ayn es-Sultânü’la’zam zıllullâhi Fi’l-‘âlem es-Sultân bin Sultân
Sultân Şâh Selîm Hân İbn-i Sultân Bâyezîd Hân e’azzallahü ensârahû Fi sene sitte ve ‘ışrîn ve tis’a mie. 
H.926 / M.1517

Manası:
Allah’ın yeryüzünde gölgesi olan Sultan oğlu Büyük Sultan Bâyezîd oğlu Sultan Şah Selim Han -Allah yardımcılarını aziz etsin- bu çeşmenin yapılmasını emretti . 


KONYA İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder