21 Eylül 2019 Cumartesi

Ashâb-ı Kehf’in İsimleri

Ashâb-ı Kehf’in isimleri
Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki:
Evlatlarınıza Ashâb-ı Kehf’in isimlerini öğretiniz.

Çünkü onların isimleri:

1. Bir binada bulunursa, o bina yanmaz.
2. Bir eşya üzerine yazılırsa, o eşya çalınmaz.
3. Bir hayvan üzerinde bulundurulursa o hayvan kaçıp gitmez.
4. Yangında bir bez parçası üzerine Ashâb-ı Kehf’in isimleri yazılıp ateşin ortasına atılsa yangın söner.
5. Çok ağlayan çocuğun beşiğinde başının altına konulsa, çocuk ağlamaz.
6. Çekirge için, bir kâğıt üzerine yazılıp bir ağaca takılıp tarla ortasına dikilirse çekirgeler gider.
7. Hamile kadının sol oyluğuna bağlanırsa, doğum kolay olur.
8. Uyuyamayan bir kimseye, Haşr Sûresi'nin sonunda 'Lev Enzelnâ' dan başlayarak 4 âyet, arkasından da Ashâb-ı Kehf’in isimleri okunursa, o kimse uyur.

Ashâb-ı Kehf’in İsimleri
1. Yemlîhâ,
2. Mislînâ,
3. Mekselînâ,
4. Mernûş,
5. Debernûş,
6. Şâzenûş,
7. Kefeştatayyûş,
8. Kıtmîr (Köpeklerinin ismidir)

'Osmanlı Sigorta Şirketi.'

ingiliz büyükelçisi, eski Müslüman-Türk evlerinin dış duvarlarına asılan, 'ashâb-ı kehf ve yâ hâfız ey muhâfaza eden, koruyan rabbimiz' levhalarını görünce dayanamamış ve Keçecizâde Fuad Paşa’ya bunların ne olduğunu sormuş.
Fuad Paşa, ingiliz’in tam anlayacağı dille cevap vermiş:
"o gördükleriniz, Osmanlı Sigorta Şirketinin levhalarıdır."

Kaynaklar:
1) Hazînet-ül Esrar, Sahife 84–85
2) Ruh-ul Beyan 5.Cild, Sahife 233 v/ç..

Ümit Mazman‘a Teşekkürler

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder