1 Nisan 2021 Perşembe

Akşemseddin İle Diğerleri Arasındaki Fark

Anadolu'nun yetiştirdiği en büyük velilerden biri olan Hacı Bayram-ı Velî (XV. asır) Anadolu kökenli başka birçok âlim ve erenin de üstadıdır. 
Bunlardan biri de Fatih Sultan Mehmed'in hocalarından Akşemseddin idi. 
Akşemseddin Hazretleri, Hacı Bayram-ı Veli'ye intisabından kısa bir zaman sonra zekası, anlayışı, kavrayışı, en mühimi de şeyhine tam teslimiyeti sayesinde icazet (diploma) aldı ve irşadla görevlendirildi. Akşemseddin Hazretleri'nin bu başarısı Hacı Bayram-ı Veli'nin diğer müridleri arasında kıskançlığa sebep oldu. 
Bunlardan biri Hacı Bayram'a sordu:
- Efendi Hazretleri, kırk yıldır talebeniz olanlar henüz halifeliğe (sizi temsile) layık görülmezken Akşemseddin'in kısa zamanda bu rütbeye ulaşmasının sebebi ne ola?
Hacı Bayram, gerek maddi gerekse manevi hayatta yükselmenin veya yerinde saymanın sebebini izah edercesine cevap verdi:
- Bu köse (Akşemseddin) bizde ne gördü ve işittiyse hemen inandı ve teslim oldu. 
Sebep ve hikmetini sonra kendi kendine bulup öğrendi. 
Kırk yıldır hizmetimizde bulunanlar ise bizde gördüklerinin ve duyduklarının önce sebep ve hikmetini öğrenip sonra inandı ve teslim oldu. 
İşte aradaki fark budur.
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder