20 Şubat 2023 Pazartesi

Hz.Mevlânâ'nın Gördükleri

Haberleri rivayet edenler, hakikatleri iyi bilen sır taşıyıcıları şöyle rivâyet ettiler ki: 
Mevlânâ Hazretleri beş yaşında iken çok defa yerinden sıçrar ve heyecan geçirirdi. 
O derece ki, babası Bahâeddin Veled'in müridleri onu ortalarına almak zorunda kalırlardı. 
Çünkü onun gözlerine gayb aleminden ruhâni suretler ve görünmeyen gizli şekiller görünürdü. Yâni gelenler meleklerdi (insanların iyi ve kötü amellerini yazan melekler), mümin cinler ve Allah'ın Kubbeleri altında bulunan velilerdi. 
Nitekim hallerinin başlarında Allah'ın yakını olan melekler, Peygamberler Hazretlerine; 
Cebrail Meryem'e ve dört melek de Hz.Lut'a, Hz.Halil'e ve diğer Peygamberlerine (selâm üzerlerine olsun) gözükmüşlerdi.

Sultan'ül-Ulemâ:
-Bu sana görünenler, gayb âlemindendirler. 
Kendilerini sana gösteriyor. 
Maksatları seni Allah'ın lütuf ve inayetine mazhar etmektir. 
Onlar, o ålemden sana, görünen, görünmeyen hediyeler ve armağanlar getirmişlerdir, diye gönlünü alırdı.

  1. Eflâkî Dede, Ariflerin Menkıbeleri, II.Cild, Sh. 154.
  2. Konya Velileri, Hasan Özönder, Sh. 34.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder