18 Nisan 2024 Perşembe

Şeyh Hasan Rûmî Türbesi, Meram, Konya

Şeyh Hasan Rûmî Türbesi, Meram, Konya
Şeyh Hasan Rûmî Türbesi, Konya'nın Merkez Meram İlçesi Sahib-i Ata Mahallesi’nde, Yavuz Selim Caddesi Ahmet Küçük Armağan Sokak’ta Şeyh Osman Rûmî Camii'nin yanında bulunmaktadır. 
Türbe ile Şeyh Osman Rûmî Camii birbirine bitişik olarak yapılmıştır.
Halk arasında Şeyh Rumî Tekkesi diye tanınmaktadır.
Türbenin batıya açılan kapısını geniş mermerler sövelemektedir.
Türbenin alt kısmı muntazam kesme taşla yapılmıştır. 
Kubbesi tuğladır. 
Üstünde de tuğladan süsler görülür. 
Kubbe eteğindeki izlerden şöyle bir mana çıkarmak da mümkün oluyor. 
Eskiden bu türbenin üstünde mahrutî bir kubbe vardı. 
Bu dış kubbe yıkıldığı için yalnız iç kubbe kalmıştır. 
Sadreddin Konevî civarında Pir Hüseyin Türbesi için de böyle diyenler vardır. 
O halde kubbelerin üstlerindeki tuğla çıkartmaların, süs olmaktan ziyade kubbeye daha ziyade dayanıklılık vermek için yapılmış şeyler olduğunu kabul etmek icap eder.
Türbenin kuzey tarafındaki taş kemerden öğreniyoruz ki, türbenin önü eskiden açıkmış ve sonradan kerpiçle kapatılmıştır. 
Türbenin içinde iki sanduka vardır. 
Gerek bu sandukaların üstünde, gerekse türbenin kapısında bu türbeyi yapanın, yaptıranın ve yatanların hüviyetlerini ve ölüm yıllarını gösterir hiç bir kitabe yoktur.
Şeyh Hasan Rûmî Hazretleri'nin Sandukası
Şeyh Hasan Rumi Türbesi, daha Karamanoğulları zamanında yıkıldığı için evkafının tımara verildiği arşiv vesikalarından öğrenilmektedir. 
Fatih Sultan Mehmet’in Karaman İli Evkafı'nı tespit eden defterinde bu zaviye, Şeyh Hasan Rûmî Zaviyesi, şeklinde gösterilmektedir.
Evkafının da Sarı Yakub'un oğlu Mehmed Çelebi’ye tımara verildiği kayıt edilmektedir. 
Konya'nın Sahra Nahiyesi'ne bağlı Koçaç Köyü'nün öşrü bu zaviyenin gelirini teşkil ediyordu. 
II.Bâyezid adına yazılan Konya Evkaf Defteri zaviyenin vaziyetini daha iyi aydınlatmaktadır. 
Bu defterde hulasaten şunlar söylenmektedir: 
Şeyh Hasan Rûmî zaviyesi Karamanoğulları zamanında yıkıldığı ve yok olduğu için, zaviyenin vakfı olan Koçaç Köyü, Sarı Yakub'a çiftlik yapmak üzere verilmiştir. 
Sonra da vakfiyeti mensûh tutularak Sarı Yakub'un oğluna tımara verilmiştir. 
Sultan II.Bâyezîd, bu köyün vakfıyetini iade ederek yine Sarı Yakub Zâde'ye vermiştir. 
Şeyh Osman Rûmî, Şeyh Hasan Rumi’nin kardeşidir.Şeyh Osman Rûmî Camii ve Şeyh Hasan Türbesi

Şeyh Osman Rûmî Camii ve Şeyh Hasan Türbesi

Şeyh Osman Rûmî Camii ve Şeyh Hasan Türbesi

Şeyh Osman Rûmî Camii ve Şeyh Hasan Türbesi

Şeyh Osman Rûmî Türbesi

Şeyh Osman Rûmî Türbesi
  1. Şeyh Osman Rûmî Camii
  2. Şeyh Osman Rûmî Türbesi
  3. Şeyh Hasan Rûmî Türbesi
  4. Şeyh Osman Rûmî Camii ve Türbesi'nin Fotoğrafları

Kaynak:
https://www.memleket.com.tr/seyh-osman-rumi-ve-hasan-rumi-turbesi-1076536h.htm 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder