26 Mart 2022 Cumartesi

Şeyh Osman Rûmî Türbesi, Meram, Konya

Şeyh Osman Rûmî Türbesi, Meram, Konya

Şeyh Osman Rûmî Türbesi, Konya'nın Merkez Meram İlçesi Sahib-i Ata Mahallesi’nde, Yavuz Selim Caddesi Ahmet Küçük Armağan Sokak’ta Şeyh Osman Rûmî Camii'nin yanında bulunmaktadır. 
Burası, Şeyh Hasan Rumi Türbesi, Şeyh Osman Rumi Türbesi, bir zaviye ve bir mescidden ibaret külliye şeklinde idi.

Şeyh Osman Rûmî Hazretleri'nin Sandukası

Fakat Külliyeden günümüze sadece türbeler ile tamamen yenilenen mescid ulaşabilmiştir. 
1285/1868 yılı Konya Salnamesi’nde, velilere ait listede adı sayılan 23 veliden birisi de Şeyh Osman Rumî Hazretleri’dir. 
Sipehsalar’ın anlattığına göre, Şeyh Osman Rumî, Hazreti Mevlâna’nın arkadaşlarındandır. 
Şeyh Hasan Rumî de Osman Rumî’nin kardeşidir.
Mevlâna Celâleddin-i Rumî Şam’da Berraniye Medresesi’nde bulunduğu sıralarda; Şems-i Tebrizi, Sadreddin-i Konevi, Sadreddin-i Hamevî gibi büyükler arasında Şeyh Osman Rumî de vardır. 
Birlikte sohbet ve arkadaşlık etmişlerdir.

Şeyh Osman Rûmî Türbesi, Meram, Konya
Osman Rumî’nin de Sadreddin Konevî ve Hazret-i Mevlâna gibi Konya’ya sonradan gelip yerleştiği tahmin edilmektedir. 
Şeyh Osman Rumî, adıyla anılan Şeyh Osman Rumî Mahallesi’ndeki türbesinde metfundur. 
Eskiden burası bakımlı üç türbe, mescit ve zaviyeden müteşekkil geniş ve zengin gelirli bir mamuredir. 
Bir türbe ve zaviye kardeşi Şeyh Hasan Rumî’ye aittir.

Üçüncü türbe de üçüncü bir kardeşlerine aittir. 
İhmâl, ihanet ve bakımsızlık sebebiyle türbe ve çevresindeki zaviyeler yıkıldıktan sonra yerleri, özel şahısların eline geçmiştir. 
Bu külliyenin pek çok vakfı da zamanla yok olup gitmiştir.

İbrahim Hakkı Konyalı:

“İncelediğimiz mamure kalıntısının çok kıymetli bir Selçuk eseri olduğundan hiç şüphe yoktur. 
Türbe 1959 yılında dede yadigârı seven Konyalılar tarafından tamir edilmiştir.” demiştir.

Mehmet Önder Bey ise:

“Karamanoğulları devrinde XV.yüzyılın başlarında yapıldığı sanılan Türbe’de, devrin meşayihinden Şeyh Osman Rumî ve yakınları metfundur” kaydını düşmektedir.
Son zamanlarda Osman Rumî Türbe ve Mescidi’nin çevresi açılmış, bu tarihi eser restore edilmiştir.

Kaynaklar

  1. http://konyaninalimvehocalari.konyacami.com/seyh-osman-rumi/
  2. KVS 1285/1268;
  3. Sipehsalar, (Risale) Tahsin Yazıcı Ter. İstanbul 1977 s. 35;
  4. Konyalı, Konya Tarihi, a.g.e. s. 753-754;
  5. Önder, a.g.e. s. 216.
  6. Konya Vilâyet Salnamesi, 1275/1868 s.97.
Şeyh Hasan Rûmî Türbesi, Meram, Konya

Şeyh Osman Rûmî Camii ve Yanında Şeyh Hasan Türbesi, Meram, Konya

Şeyh Osman Rûmî Camii ve Yanında Şeyh Hasan Türbesi, Meram, Konya

Şeyh Osman Rûmî Camii ve Şeyh Hasan Türbesi

Şeyh Osman Rûmî Camii ve Şeyh Hasan Türbesi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder