2 Ekim 2023 Pazartesi

Rasûlullah Efendimiz: Türk Milleti dinime çok hizmet etti, daha da edecek...

Bütün dünya gâvurları, tarih boyunca da, İstiklal Savaşı'mızda da Türk Milletine hücum ettiler. 
Bu milleti yok etme için bütün dünyanın kâfirleri hepsi birlikti, yok edelim diye ama yapamadılar. 
Yapamayacaklar da, yapamayacaklar İnşâallah...
Ortalığın ne olacağını, nasıl olacağını haber veren zevât-ı kiramdan mübârek bir zât -kendisiyle ölmeden biraz önce konuşmuştuk da- ağlayarak haber vermişti.

Demişti ki: 
-Bir zaman Türk Milleti ezilmeyecek! 
Bu mübârek millet yok olmayacak!.. 

Rasûlullah Efendimizi görüyorlar rüyada, diyor ki:
-Türk Milleti ümmetim dinime çok hizmet etti, daha da edecek...

* Gönenli Mehmet Efendi, Mustafa Özdamar, Sh. 170.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder