13 Ekim 2023 Cuma

Sözünden Dönen Valinin Hazin Sonu

Ahmed Satîha Hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 
Mısır'da Betâ beldesinde doğdu. 
Zamânın âlimi ve velîlerinin derslerini tâkip ederek yetişti. 
Birçok talebe yetiştirdi. 
Meşhûr âlim ve velî Abdülvehhâb-ı Şa'rânî, talebelerindendir. 
1535 (H.942) senesinde Mısır'ın Garbiyye şehrinde vefât etti.

Bir gün Ahmed Satîha Hazretleri, Menf beldesinde bir valinin yanında idi. 
Bir suçlunun affı için şefâatte bulundu. 
Vâli de o kimseyi affettiğini bildirip, serbest bıraktı. 
Fakat Ahmed Satîha Hazretleri gittikten sonra, vâli verdiği sözden dönerek, o kimseyi tekrar hapsetti. 
Bu hâlinin cezâsı olarak, vâlinin boynunda bir ur meydana geldi. 
O ur, Vâlinin boğulmasına sebep oldu. 
Hiçbir çâre bulamadılar, vâli o gün öldü.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder