5 Ekim 2023 Perşembe

Mevlânâ Türbesi'nin İlk Temel Taşları

Hz.Mevlânâ'nın Türbesi'nin ve dergahının çekirdeği kendisi zamanında belirmişti. 
Moğol hükümdarı tarafından vergi işlerini takib için Anadolu'ya gönderilen Harezmli Emir Taceddin Mu'tezz, Mevlânâ dostlarına bir "Dâr'ul-Uşşak (Aşıklar Yuvası)" yapmayı teklif etmişti.Bu gibi konularla mukayyed olmayan Hz.Mevlânâ kabul etmek istememişse de oğlu Sultan Veled'in ricası üzerine, medresenin yanına birkaç oda yapılmıştı.
İşte bu yapılar yarınki âsitâne ve dergâhın ilk temel taşları olmuştur. 
Bu iş bile, Sultan Veled'in ne kadar ileri görüşlü ve teşkilatçı bir mizaca sahip olduğunu bize gösterir.

Ayrıca, Mevlânâ'nın kabri üzerine muhteşem bir türbe yaptırmak arzusunda bulunan Emîr Alameddin Kayser'in bu yerinde teklifini uygun gören Sultan Veled, bu tarihi eserin inşasına aynı zamanda destek de olmuştur.

  • Konya Velileri, Hasan Özönder, Sh. 80.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder