22 Mart 2013 Cuma

Akşehir'in Müslümanların Eline Geçmesi

Akşehir Seyyid Mahmut Hayrânî Türbesi
Müslüman Araplar, birçok kez fethettikleri şehre, Belde-i Beyza (Beyaz Şehir) adını verdiler.
Malazgirt Savaşı'nın ardından başlayan Anadolu'nun Türkleşmesi sonucunda Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından alınan kentin bundan sonra adı ve kaderi değişir.
Nehçet-ül Menazil'de buraya gelen hükümdarlardan birinin çiçek açmış ağaçlardan esinlenerek"Akşehir" dediği rivayet edilmektedir.
Akşehir'in günümüzde sahip olduğu eserlerin pek çoğu Selçuklular zamanında yapılmıştır.
Bu dönemde kent zenginleşir ve gelişir.
Horasan illerinden Seyyid Mahmud Hayrani, Nimetullah Nahçevani gibi İslam Alimleri Akşehir'e göç ederek bu toprakların manevi dokusunun değişmesine katkıda bulunurlar.

KAYNAKÇA

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder