15 Ocak 2022 Cumartesi

Haramdan Kaçanı Allah Korur!

Nimetullah Efendi Türbesi, Mahan, Kirman, İran
Meşhur hükümdar Timur'dan sonra yerine geçen oğullarından Şahruh (20 Ağustos 1377/13 Mart 1447) babasının tersine ilme ve âlime kıymet veren, dindar, halim, selim biriydi.
Ulemâyla oturup kalkmaktan zevk alırdı.
Şahruh'un etrafındaki âlim şahıslardan biri de Nimetullah Efendi idi.
Aynı zamanda evliyadan olan Nimetullah Efendi'nin dilinden düşürmediği bir söz vardı:
"Haramdan kaçanı Allah korur"

Bu sözü sık sık tekrar eder, bununla biraz da hükümdar ve adamlarını ikaz etmek amacı güderdi.
Şahruh da bunun her zaman mümkün olmayacağını, insanın bazen bilmeden de harama el uzatabileceğini ileri sürerdi.
Şahruh bir gün sarayında özellikle Nimetullah Efendi'yi ağırlamak üzere bir ziyafet düzenledi.
Başta hükümdar ve Nimetullah Efendi olmak üzere davetliler sofraya oturdular.
Baş yemek kehribar gibi kızarmış bir kuzu çevirmesiydi.
Herkes gibi Nimetullah Efendi de iştahla yiyor, yedikçe "Allah haramdan kaçanı korur" sözünü tekrarlayıp duruyordu.
Hükümdar ve adamları da bıyık altından gülüyorlardı.
Nihayet yemek bitti.
Şahruh, Nimetullah Efendi'ye sordu:
Nimetullah Efendi Türbesi, Mahan, Kirman, İran
- Allah haramdan kaçanı her zaman ve her durumda korur mu?
- Evet korur, haramdan kaçana Allah haram nasip etmez.
- Ama hocam seni korumadı, sen de bizimle beraber haram yedin.
- Hayır, ben haram yemedim, haramı siz yediniz.
- Boşuna iddia etme hocam, sofrada yediğimiz kuzuyu benim adamlarım çalmıştı, hırsızlık malıydı o.
- Olabilir, size haramdı, ama bana helaldi.
Hükümdar Lâhavle çekti:
- Nasıl olur hocam, çalınmış bir kuzu bize haram, sana helal?
Nimetullah Efendi sözünü bağladı:
- Eğer inanmıyorsanız, kuzunun sahibini bulun ve sorun.
Gerçekten hükümdarın adamları çaldıkları kuzunun sahibini buldular.
Yaşlı bir kadındı kuzunun sahibi.
Kuzuyu çaldıklarını, pişirip yediklerini itiraf ettiler ve parasını ödemek istediklerini söylediler.
Kadın parasını almayı reddetti ve kendilerine beddua etti.
- Ben o kuzuyu parası için değil, bu havalide Nimetullah Efendi diye mübarek bir zat varmış, ona ikram etmek için yetiştiriyordum, diye izahta bulundu.

Nimetullah Efendi, Şahruh zamanında Kirman’da vefat etmiştir.
Türbesi, İran'ın Kirman Eyaleti'ne bağlı Mahan şehrinde bulunmaktadır.
Allah rahmet eylesin.
Nimetullah Efendi Türbesi, Mahan, Kirman, İran

Mahan Şehri'nin Konumu, Kirman, İran

Timur İmparatorluğunun Haritası 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder