29 Ocak 2022 Cumartesi

Gazneli Sultan Mahmud'un Ebu'l-Hasen El-Harakânî'yi Ziyareti

Gazneli Sultan Mahmut Türbesi, Gazne, Afganistan
Gazneli Sultan Mahmud Sebüktekin (971-1030) tarihte ilk Müslüman Türk devletlerinden biri olan Gaznelilerin en büyük ve en dirayetli hükümdarı idi.
Tarihte ilk defa "Sultan" adını kullanan Gazneli Mahmud Sebüktekin idi.

İslam'ı yaymak için Hindistan'a 17 sefer düzenlemiş olan Sultan Mahmud din ve ilim adamlarıyla görüşür, hiç erinmeden ziyaretlerine gider, onların tavsiye ve irşadlarına göre kendini ayarlardı.
Birgün vezirleri, kumandanları ile birlikte zamanın tanınmış evliyasından Şeyh Ebu'l-Hasen El-Harakânî'nin ziyaretine gitti.
Gazneli Sultan Mahmut Türbesi, Gazne, Afganistan
Adamlarından bazıları önce gidip Şeyh'e, hükümdarın kendisini ziyarete gelmekte olduğunu, karşılaması gerektiğini haber verdiler.
Şeyh Harakânî kös dinlemiş gibi hiç aldırmadı.
Yerinden bile kımıldamadı.
Hükümdar ve adamları dergahın kapısına kadar geldi.
Baş vezir rica etti:
-Ey din ulusu, hiç değilse bu değerli hükümdarı odanızın kapısında karşılayın!
Harakânî bu kadarını bile yapmadı.
Vezir feryad etti.
-Ey mübarek insan, sen Allah'ın Kur'an'da "Allah'a, Peygambere ve içinizden emir sahibi olanlara itaat edin" buyurduğunu hiç görmedin mi?"
Şeyh Harakani cevap mahiyetindeki şu açıklamada bulundu:
"Biz o sözünü ettiğin Allah emrinin 'Allah'a itaat ediniz' kısmına o kadar daldık ki, henüz peygambere bile sıra gelmedi. 
Nerde kaldı hükümdara itaat edelim..."
Sultan Mahmud bu açıklama karşısında, Şeyh'in başından beri takındığı tavra zerre kadar kızmadığı gibi, kendi de müridleri arasına katıldı. 
Yanındakilerle beraber büyük bir hürmet göstererek huzurundan ayrıldı.
Gazneli Sultan Mahmut'un Sandukası

Şeyh Ebu'l Hasan El Harakânî Hazretleri'nin Sandukası

Şeyh Ebu'l Hasan El Harakânî Hazretleri'nin Türbesi

Şeyh Ebu'l Hasan El Harakânî Külliyesi (Evliyâ Camii), Kars


 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder