29 Ocak 2022 Cumartesi

Çanakkale'de Bir Şehîdimizin Son Sözleri‏

2 Haziran 1916’da Kolağası (Yüzbaşı) Mehmed Tevfîk, Çanakkale Harbi’nde bir İngiliz mermisi ile yaralanmış ve şehîd olmadan önce şu mektubu yazmıştı:

Ovacık yakınlarındaki Ordugâhtan 18 Mayıs 1331 Pazartesi (1916)
Sebeb-i hayatım, feyz-i refîkım,
Sevgili babacığım ve vâlideciğim,
Arıburnu’nda ilk girdiğim müthiş muhârebede sağ yanımdan ve pantolonumdan hâin bir İngiliz kurşunu geçti. 
Hamdolsun kurtuldum. 
Fakat, bundan sonra gireceğim muhârebelerden kurtulacağıma ümîdim olmadığından, bir hâtırâ olmak üzere, şu satırları yazıyorum.
Hamd ü senâlar olsun Cenâb-ı Hakk’a ki, beni bu rütbeye kadar ulaştırdı. 
Yine mukadderât-ı ilâhiyye olarak beni asker yaptı. 
Siz de ebeveynim olmak dolayısıyla, beni vatan ve millete hizmet etmek için nasıl yetiştirmek lâzımsa öylece yetiştirdiniz. 
Sebeb-i feyz-i refîkım ve hayatım oldunuz. 
Hakk Teâlâ Hazretleri’ne nihâyetsiz hamd ve sizlere sonsuz teşekkürler ederim.
Şimdiye kadar milletin bana verdiği parayı bugün hak etmek zamânıdır. 
Vatanıma olan mukaddes vazîfemi yerine getirmeye çalışıyorum. 
Şehîdlik rütbesine kavuşursam, Allâh’ın en sevgili kulu olduğuma kanâat edeceğim. 
Asker olduğumdan, bu her zaman benim için pek yakındır.
Sevgili babacığım ve vâlideciğim! 
Gözbebeğim olan hanımım Münevver’i ve oğlum Nezihciğimi önce Cenâb-ı Hakk’ın sonra sizin himâyenize bırakıyorum. 
Onlar hakkında ne mümkün ise lütfen yapmaya  çalışınız.
Servetimizin olmadığı mâlumdur. 
Mümkün olandan fazla bir şeyi isteyemem.
İstersem de boşunadır. 
Refîkama (hanımıma) hitâben yazdığım kapalı mektubu lütfen kendi eline veriniz!
Tabiî ağlayıp üzülecek; tesellî ediniz. 
Allâh Teâlâ’nın takdîri böyle imiş. 
İsteklerim ve borçlarım hakkında refîkamın mektubuna koyduğum deftere ehemmiyet veriniz! Münevver’in hâfızasında veyahut kendi defterinde kayıtlı borçlar da doğrudur. 
Münevver’e yazdığım mektubum daha geniştir. 
Kendisinden sorunuz.
Sevgili baba ve vâlideciğim! 
Belki bilmeyerek size karşı birçok kusurlarda bulunmuşumdur. 
Beni afvediniz! 
Hakkınızı helâl ediniz! 
Rûhumu şâd ediniz! 
İşlerimizin düzeltilmesinde refîkama yardımcı olunuz!

Sevgili hemşîrem Lütfiyeciğim!
Bilirsiniz ki, sizi çok severdim. 
Sizin için gücümün yettiği nisbette ne yapmak lâzımsa isterdim. 
Belki size karşı da kusûr etmişimdir. 
Beni afvet, mukadderât-ı ilâhiyye böyle imiş. 
Hakkını helâl et, rûhumu şâd et! 
Yengeniz Münevver hanımla oğlum Nezih’e sen de yardım et!

Ey akrabâ ve dostlarım, cümlenize elvedâ! 
Cümleniz hakkınızı helâl ediniz! 
Benim tarafımdan cümlenize hakkım helâl olsun! 
Elvedâ, elvedâ! 
Cümlenizi Cenâb-ı Hakk’a tevdî ve emânet ediyorum. 
Ebediyyen Allâh’a ısmarladık, sevgili babacığım ve vâlideciğim…
Oğlunuz
Mehmed Tevfîk

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder