1 Aralık 2023 Cuma

Şeyh Hâlid Efendi, Karaman

Şeyh Hâlid Efendi'nin medfun bulunduğu Karaman'daki Kethâne (Ketenci) Camii
Şeyh Muhammed Kudsi (Memiş) Efendi'nin 7 oğlundan birisidir.
Şeyh Mehmed Bahaeddin'in kardeşidir.
Şeyh Memiş Efendi'nin, Sıddık, Hasan Kudsi, Zeynel Âbidîn, Şeyh Hâlid, Abdullah, Mustafa, Mehmed Bâhaeddin olmak üzere yedi oğlu olmuştur. 

Nakşibendi halifelerinden olan Şeyh Hâlid Efendi, Orta Anadolu'nun tanınmış ehlullahındandır. 
Hayatı hakkında bu güne kadar lâyıkiyle bir araştırma yapılmamıştır.
1300 yılında Konya'nın Bozkır İlçesi'nden Karaman'a hicret ederek, irşâd makamında hizmet etmiştir.
Halidiyye Kolu'nun mümessili olan Şeyh, Hicrî 3 Rebîu'l Âhir 1327 tarihinde saat 11:50'de vefat etmiştir. 
Kabri, Karaman'da Kethâne (Ketenci) Camii avlusundadır. 
Etrafında daha birçok Nakşi şeyhinin ve ricâlinin kabirleri de bulunmaktadır.

  • Konya Velileri, Hasan Özönder, Sh. 239.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder