25 Aralık 2023 Pazartesi

Allah'ın Mahlûkâttan İstediği 3 Şey

Bir gün Şemseddin, Hz.Mevlânâ'nın medresesinde bilgiler saçıyordu. 
Dedi ki:
-Her şeyden arı duru ve yüce olan Allah, bütün mahlûklardan üç şey istedi: 
  • Birincisi, emir tutmak
  • İkincisi, iş beğendirmek 
  • Üçüncüsü de, yadında tutmak
  • Emir tutmak, ibâdet etmektir. 
  • İş beğendirmek, kulluktur. 
  • Yadında tutmak da, marifettir. 
İnsanlara yük olma.
Onların yükünü çek ve onlardan tamahını kesme.
Kendi tamahını onların önüne koy. 
Onlar, zenginliği isterlerse, sen zilleti iste.

  1. Menâkıbü'l Ârifîn, Ahmed Eflaki Dede; 1/246
  2. Konya Velileri, Hasan Özönder, Sh. 53,54.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder