24 Şubat 2013 Pazar

Ahırlı ve Çevresinin İslamiyetle İlk Tanışması

Bölge, İstanbul’u fethetmeye gelen İslam gazileri tarafından İslamlaştırılmaya başlanmıştır.
Bu mücahid gaziler Anadolu’nun Hristiyan, Rum, Ermeni ve Süryani halkı ile dini ve kültürel yönde münasebetlerde bulunarak Malazgirt’ten üç asır önce Müslüman-Türk ordularına zemin hazırlayarak bölgenin fethini kolaylaştırmışlardır.
Bu manevi liderler arasında Ahırlı'nın Erdoğan Köyünde medfun bulunan Şeyh Muhammet Celalettin Hazretleri başta gelir.
Ahurlu, Anadolu’ nun fethinden sonra özellikle, Haçlı seferlerinde Kıbrıs ve Alanya’ dan Anadolu’ya saldıran Haçlı sürülerine karşı Anadolu Selçuklularının da Bizanstan beri devam eden askeri ve atlı birliklerinin at tavlalarının bulunduğu bir askeri merkez ve üst olarak görev yapmıştır.
Bu görevi yapan İçel Türkmenlerinden olan Dodurga Oğuz Beylerinden meydana gelen, Ahurlu Beyleri, o dönemden beri bölgeyi kahramanca savunmuşlardır.
Atların yetiştirildiği bu ahırlar; eski camii (Aşağıoluk ve Hansıdı) mevkiinde bulunan yoldur.
En eski yerleşim bölgelerinde Dodurga, Doğancı Deresi ve Gavur Öreni mevkileridir.
O dönemlerde, İlçenin su ihtiyacı da eski camii altında bulunan su sarnıcından karşılanmaktaydı.
Ahırlı, Karamanoğulları döneminde de aynı görevi üstlenmiş, İbrahim Bey (Ö.1454) bu bölgede vakıflar kurmuştur.

AHIRLI TARİHİ İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER


KAYNAKÇA

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder