20 Şubat 2013 Çarşamba

Ahırlı'da Ekonomi


Ahırlı'da Tarla'da Çalışan Köylüler
Ahırlı İlçesinin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.
Yetiştirilen başlıca tarımsal ürünler; buğday, arpa, nohut, armut, ve elmadır.
Hayvancılık büyük ve küçükbaş hayvan besiciliği yapılmaktadır.

Eskiden dericilik, leblebicilik, nalburiyecilik ve kasaplık ilçe ekonomisine katkıda bulunurken, göçler nedeniyle bu tür uğraşlar kaybolmuş, halk genelde tarım ve küçük çaplı hayvancılığa yönelmiştir.
İlçe eskiden demircilik, leblebicilik, kasaplık vs. çok gelişmiş bir durumda olmasına rağmen göçlerin etkisi  ile bu faaliyetlerin hiç birisi kalmamıştır.
Şu anda halk geçimini tarım ve hayvancılıkla uğraşarak sağlamaktadır. 
Toplam 49.000 hektar olan ilçe yüzölçümünün 5.610 hektarı tarıma elverişli, 30.023 Hektarı çayır ve mera arazisi, 12.992 hektarı orman arazisi, 90 hektarı ürün getirmeyen arazidir. 
Bölgede yapımı tamamlanan kanalet Suğla Pompaj Projesi çerçevesinde bölgenin ve ülkenin kalkınmasında katma değer açısından büyük fayda sağlamaktadır.
İlçede, haftada bir Salı günleri Pazar kurulur, kurulan bu Pazar İlçeye kayda değer bir canlılık getirir. Ahırlı'da herhangi bir banka şubesi bulunmadığından finans ve finansla ilgili bütün iş ve işlemler daha çok Bozkır İlçesinde yürütülür. 
Bankanın bulunmaması bazı sorunlara da yol açmaktadır.
Aktif kooperatif olarak sadece Tarım Kredi Kooperatifi mevcuttur. 
Bozkır ve Yalıhüyük İlçelerinden de dahil olmak üzere (18) köyden  (650) ortağı bulunmakta, çiftçilerimize ayni ve nakdi olarak yardımcı olmaktadır. 
Tarım Kredi Kooperatifi olarak çiftçilerimize gübre,yem, zirai alet, zirai ilaç, motorin satışı yapılmaktadır. İlçemiz dağ ve yayla turizmi açısından çok elverişli olup, projeler uygulandığı takdirde turizm ve ekonomi canlanacaktır.


KAYNAKÇA


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder