28 Şubat 2013 Perşembe

Eski Çağlarda Bozkır Toprakları

Bozkır ilçesi eski çağda İSAURA bölgesi içindeydi.
Bölgenin adına taşıyan şehir şimdiki Bozkır ilçesidir.
Daha sonra ilçenin kuzeydoğusuna yapılan büyük kaleye İSAURA NOVA(Yeni İsaura) denilince ilçeye LEONTOPOLİS ve sonra TRİS-MADEN adları verilmiştir.
Son zamanlara kadar halk kasabaya SIRISTAT diyordu.
Kelimenin gerçek söylenişi bilinmemekle beraber ilçe çevresindeki kurşun madenlerini işletmekte olan ustalara baş usta anlamına gelen “SER-ÜSTAD”dendiği için bu kelimeden geldiği sanılmaktadır.
Selçuklular zamanında bölgenin hakimi bulunan ve Bozkır ilçesini feth eden BOZKIR Bey'den ilçenin BOZKIR adını aldığı bilinmektedir.
Bozkır Bey'in hayatı hakkında elimizde hiçbir bilgi yoktur.
Yalnız halk arasında “Yazı Kolu” denilen ve ilçe etrafındaki köylerle Suğla Gölü arasındaki az engebeli bölgede ve kendisine ait Türk Boylarıyla burada oturduğu ve adını verdiği anlaşılmaktadır.
İlçenin Çumra, Karaman ve Hadim'e komşu olan bölgesinde ise 15. ve 18. yüzyıllarda Belviran adlı bir ilçe bulunmaktaydı.
Halk şimdi bu bölgeye “Dağ Kolu” adını vermiştir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder