23 Mart 2023 Perşembe

İki Şehzadeden İstanbul'da Gece Devriyesi

Sultan I.Mustafa, Sultan I.Ahmed'in yerine tahta çıkarıldı.
Fakat akli dengesi yerinde değil gerekçesiyle zorbalar tarafından 96 gün sonra tahttan indirildi.
Yerine Sultan II.Osman tahta çıkarıldı.
II.Osman'ın hunharca katledilmesinin ardından, zorbalar I.Mustafa'yı tekrar tahta çıkardılar.

Bu hadiseleri Şehzade İbrahim küçük zihninde muhakeme yapıyor fakat anlayamıyordu. 
Daha evvel 96 günlük saltanattan sonra deli iftirası atarak tahttan indirdikleri amcası Sultan Mustafa'yı tekrar niçin tahta çıkarıyorlardı. 
Mademki o bir deliydi, hiç deli hakan-halife olur muydu? 
Dünyada nizam-ı âlemi sağlamakla vazifeli Müslüman-Türk askeri hiç bu kadar basit düşünebilir miydi? 
Sadece cülûs bahşişi alabilmek için hakanını, halifesini değiştirebilir miydi? 
Hele hele bir Türk askeri kendi hakanını arkadan vurabilir miydi?

Şehzade İbrahim ağabeyi IV.Murat ile beraber durum değerlendirmesi yapıyor, halka zulüm eden yeniçeri zorbalarıyla mücadele etmek için tebdil-i kıyafet ederek İstanbul sokaklarında dolaşıyorlardı.
Çok garip bir vaziyetti. 
Dünyada üç kıtaya hâkim bir devletin hakanına bağlı askerler çapulculuk yapıyor, kendi sultanlarını öldürüyor, namuslarını korumakla mükellef oldukları kendi halkının namusuna el atıyor, mallarını yağmalıyorlardı. 
Bu düşünceler içinde gece yarısına doğru Unkapanı yokuşunu tırmanırken bir sokaktan canhıraş bir kadın çığlığı yükseldi. 
İki genç şehzade derhal atlarımı mahmuzlayarak o tarafa sürdüler. 
Gördükleri manzara gerçekten korkunçtu. 
Beş kişilik yeniçeri zorbalar çetesi bahçe içerisindeki bir konakta bulunan erkekleri öldürmüşler, genç kızları ata bindirerek götürürlerken, anneleri olduğu anlaşılan yaşlı bir kadın avazı çıktığı kadar bağırıyordu. 
Maalesef şehzadeler yetişemeden onun da kafasını keserek öldürdüler. 
Bu esnada esnada yetişen şehzadelerle kıyasıya bir düelloya giren zorbalar, kısa zamanda öldürülerek canları cehenneme yollandı. 
Genç şehzadeler sahipsiz kalan kızları saraya göndererek himaye altına alıp, gece devriyesi görevine devam ettiler. 
Sadece o gece altı yağma hadisesi vuku bulmuş, bu hadiselerde on yedi yeniçeri zorbasını vurarak tesirsiz hale getirmişlerdi,

  • Sultan İbrahim Han, Kemal Arkun; s.38, 39.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder