4 Kasım 2012 Pazar

M.Ö. Yüksekova Tarihi, Hakkari

Yörenin tarihi çok eskilere inmektedir.
Gevarruki Vadisinde rastlanan çok sayıdaki kaya resimlerinin Neolitik Çağda (MÖ.8000-3500) avcılıkla geçinen topluluklar tarafından yapıldığı sanılmaktadır.
MÖ.XIII.yüzyıl Asur kaynaklarında Nairi olarak geçen yörede, Urartular yaşamış, daha sonra Krallık kurmuşlardır.

Bölgenin dağlık ve engebeli olmasından dolayı ulaşımı sağlamak amacı ile bir çok yol yapmışlardır.
Bunlardan sivil ve askeri amaçlı Ordu Yolu Yüksekova’dan geçmektedir.
Urartulardan sonra yöre, Asurlular, Kimmerler, Medler ve Perslerin egemenliği altında kalmıştır. Daha sonra Atropaten Krallığı, Seleukos ve Part egemenliğine girmiştir
MÖ.I.yüzyılda Romalılar ile Partlar arasında çekişmeye neden olan yöre, MÖ.III.yüzyılda Romalılar ile Sasaniler arasında, MÖ.IV.yüzyılda da Bizanslılar ile Sasanilerin çekişmelerine sahne olmuştur.


YÜKSEKOVA TARİHÇESİ ANA SAYFA

HAKKÂRİ SAYFASINA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder