7 Ağustos 2019 Çarşamba

Kimlerin Arkasında Namaz Kılınmaz?

Kimlerin Ardında Namaz Kılmam?

*Kemalist bir imamın ardında namaz kılmam.
*Tarikat ve tasavvuf Müslümanlarına kafir ve müşrik diyen bir Vehhabinin ardında namaz kılmam.
*İslam'ı, Kur'anı, Hz. Peygamberi inkar ve tekzib edenler de Cennetliktir diyen birinin arkasında namaz kılmam.
*Üç yüzden fazla muhkem ve kesin Kur'an hükmü bugün geçerli değildir, onlar tarihseldir diyen birinin mezhebindeki kişinin arkasında namaz kılmam.
*Müctehid olmadığı halde müctehidlik taslayan mezhepsiz birinin ardında namaz kılmam.
*Fıkıh mezheplerinin kolaylıklarını karışık şekilde uygulayan bir telfik-i mezahib taraftarının ardında namaz kılmam.
*Buhari'de mevzu hadis vardır diyenin ardında namaz kılmam.
*Allah'a zaman mekan, cihet, cisim, insanlardaki gibi el, ayak, yüz izafe eden mücessime mezheplinin (Vehhabiler vs) ardında namaz kılmam.
*Şefaati, Münker ve Nekir'i, kabir hallerini inkar eden kişinin ardında namaz kılmam.
*Secdede ayak parmaklarının alt kısmını yere değdirmeyenin ardında namaz kılmam.
*"Ehl-i Kitab ile aramızda Amentü konusunda ittifak vardır, Tevhid ve Teslis inancı birbiriyle uyuşur" diyen kimsenin ardında namaz kılmam.

Kimlerin Ardında Namaz Kılarım?

* Günahı ve bid'ati kendisini küfre götürmeyen kimsenin ardında namaz kılarım.
* Ehl-i Sünnet ve Cemaat itikadında olan herkesin ardında namaz kılarım.
Bu devrin büyük bid'atlerinden biri, imamların bir kısmının namaz kıldırma memuru haline düşürülmüş ve dönüştürülmüş olmasıdır.
İmam cami cemaatinin ve civarının önderi demektir.
İmam alim, fakih, ahlaklı, faziletli olmalıdır.
İmamın bilgisi, kültürü, ahlakı, fazileti cemaatin üzerinde olmalıdır.
Camiler mahalle ve semt şuraları olarak çalışmalıdır.
Mahallede bir ailenin başına felaket mi geldi, sıkıntıya mı düştü ?.. Cami bunu en kısa zamanda duymalı ve yardım etmelidir.
Mahallede ahlaksızlık mı oldu. Cami bunu önlemek için hukuki yollardan harekete geçmelidir.
Cami imamı cemaat içindeki iş yeri ve dükkan sahiplerine, Cuma ezanı okununca ticarethanelerini kapatmalarını söylemelidir.
Cami, o semtin bütün lise ve üniversite gençlerini cezbeden bir mekan olmalıdır.
Semt halkı sabah namazlarında seve seve camiye gelmelidir.
Cami din ile hayatın merkezi, kalbi olmalıdır.."

Mehmet Şevket Eygi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder