24 Ocak 2010 Pazar

AFGANİSTAN - Nüfus Bilgileri

Nüfus: 28.396 milyon (2009 Temmuz ayı tahmini)
Yaş yapısı: 0-14 yaşlarda: %44.6 (erkek 7,095,117/kadın 6,763,759)

15-64 yaşlarda: %52.9 (erkek 8,436,716/kadın 8,008,463)

65 yaş ve üzerinde: %2.4 (erkek 366,642/kadın 386,300) (2009 tahmini)

Nüfus artış oranı: %2.629 (2009 tahmini)

Mülteci sayısı: 21 mülteci/1,000 nüfus (2009 tahmini)

Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.05 erkek/kadın

15 yaş altı: 1.05 erkek/kadın

15-64 yaşlarında: 1.05 erkek/kadın

65 yaş ve üzeri: 0.93 erkek/kadın

toplam nüfusta: 1.05 erkek/kadın (2009 tahmini)

Bebek ölüm oranı: 151.95 ölüm/1,000 doğan bebek (2009 tahmini)

Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 44.64 yıl

erkeklerde: 44.47 yıl

kadınlarda: 44.81 yıl (2009 tahmini)

Ortalama çocuk sayısı: 6.53 çocuk/1 kadın (2009 tahmini)

HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.01(2001 verileri)

Ulus: Afgan

Nüfusun etnik dağılımı: Pestunlar %42, Tacikler %27, Hazaralar %9, küçük etnik unsurlar (Aymaklar, Türkmenler, Beluciler ve diğerleri) %13, Özbekler %9

Dinler: Sünni Müslümanlar %80, Şii Müslümanlar %19, diğerleri %1

Dil: Resmi dil Peştuca ve Afgan Farsçasıdır. Nüfusun %35 i Peştuca, %50 si Farsça (Dari), %11 i Özbekce ve Türkmence, %4 ü Belucice ve Pasice) ve diğer azınlıkların dillerinde konuşmaktadır.

Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler

toplam nüfus: %28.1

erkeklerin: %43.1

kadınların: %12.6 (2000 tahmini)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder