30 Nisan 2010 Cuma

LOCA'DA PİŞİR, YOLLARA DÜŞÜR!

2. Meşrutiyetin ilanından bir yıl sonra, tarihe "31 Mart Vak'ası" olarak geçen "ayaklanmayı bastırmak için, "İttihad Terakki" yönetimi, Selanik'ten İstanbul’a bir "ordu" gönderir... Bu ordunun adı, "Hareket Ordusudur ve başında da Mahmut Şevket Paşa vardır!.. işte bu ordu; kısa bir çarpışmanın ardından, ayaklanan "avcı taburları"nın bulunduğu kışlaları ele geçirir ve Yıldız Sarayı'nı kuşatır!..
Daha sonra, Sultan 2. Abdülhamid Hanı tahttan indirirler ve Selanik'e sürgüne gönderirler!..

Mahmut Şevket Paşa, Babıali'deki kabine toplantısında aynen şunları söylemişti:
"Kuveyt ve Katar gibi çölden ibaret iki kaza yüzünden İngiltere ile ihtilaf çıkaramazdık. Bu ehemmiyetsiz topraklardan ne gibi bir istifademiz olabilir? Kuveyt ve Katar'ı İngiltere'ye bırakmaya ve zengin Irak vilayetlerimizle uğraşmaya karar verdim."
işte o gün bugündür; birer "petrol yatağı" olan Kuveyt ve Katar'dan çıkan petrol, "ingilizler" tarafından sömürülmektedir!..


Sizin anlayacağınız; Abdülhamid Han'ı tahttan indiren bu "İttihad Terakkici" paşa, aynı zamanda, "petrolümüzü İngilizlere peşkeş çeken" bir adamdır!.. Peki, Mahmut Şevket Paşa, "ihanete varan gafleti"nde yalnız mıydı?.. Bu soruya, "Masonlar Büyük Locası Üstadı Celil Layiktez" cevap veriyor!.. Celil Layiktez; locanın resmî yayın organı Tesviye dergisinde, "ingilizce" olarak kaleme aldığı "islam Ülkelerinde Masonluk" başlıklı yazısında demiş ki;

"Mahmut Şevket Paşa komutasındaki Hareket Ordusu, masonlar tarafından örgütlendi ve yönetildi!..
Sultan Abdülhamid'e tahttan indirildiğini ve Selanik'e sürgüne gönderileceğini tebliğ eden 5 milletvekilinden oluşan heyettekilerin tamamı da masondur.
"ittihat Terakki" tarafından, "Sultan Abdülhamid Han'ı tahttan indirmek" için oluşturulan "Hareket Ordusu" konusunda ise, şöyle diyor masonların üstadı Celil Layiktez:
"Karargah subayı Mustafa Kemalin ise mason olup olmadığı kesin olarak bilinmiyor. Ama subayların içinde, masonların sayışı çok fazlaydı. Selanik'teki Hareket Ordusu'nu organize eden İttihat ve Terakki, Emmanuel Karasu'nun başkanı olduğu locada organize oluyorlardı. Hatta o kadar çok subay var ki, bir kısım subay, er üniformasıyla hareket ordusuna katıldı."
Yukarıda aktarılan bilgiler, “Bugün” gazetesinde yer aldı... Gazete, "emin olmak" için, tekrar sormuş Layiktez'e... O da, cevap vermiş:
"İddialarımın arkasındayım!.. Sultan Abdülhamidi tahttan indirenlerin mason olduğuna dair elimizde yeterli belgeler var!"

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder