17 Haziran 2010 Perşembe

Twelve Tree Copse Mezarlık Ve Anıtı

Twelve Tree Copse Mezarlık Ve Anıtı

İngiliz 86. ve 87. Tugay askerleri tarafından 28 Nisan 1915’de Twelve Tree Copse (12 ağaç koruluğu) isimlendirilen yer, bugünkü mezarlığın güneyindeki çamlık bir alandır. Yarımada’daki Y. Zelanda anıtından biridir. Beyaz Haç anıt, mezarlığın birkenarında yer alır. Anıtta, 59.’ u Auckland Taburu, 49.’u Canterbury Taburu, 21.’i OtagoTaburu ve 48.’i Wellington Taburu’ndan olmak üzere 179 isim yazılı olduğu taş kitabeler bulunmakta ve üzerinde şu ibareler yer almaktadır:
Burada, Mayıs 1915’te, ikinci Kirte muharebesinde ölen, ve mezarları sadece Tanrı tarafından bilinen , Y. Zellanda subay ve erlerinin isimleri yazılıdır. Mezarlıkta, 1313 İngiliz, 80 Y.Zelandalı, 12 Avusturyalı, bir Hintli, bir Seylanlı ve 1953 kimliği belirsiz asker olmak üzere 3360 mezar bulunmakta olum 2236’sı isimsizdir. Ekim 1918’de, Silanhendaz Yamacı ve Kirte Dere arasındaki Twelve tree copsealanında, ön cephe hattının gerisinden alınan tak mezarlar, Zığındere’nin 600m kuzeybatısında Geoghegan’s Bluff Mezarlığı (925), 300m güneyinde Fir tree Wood
Mezarlığı, 550m doğu- güneydoğuda Clunnes Vennel Mezarlığı (522 mezar) Twelve Tree Copse Mezarlığına nakledilmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder