27 Eylül 2010 Pazartesi

Karoura

Karoura, Karia bölgesinin kuzey-doğusunda, Çubuk Dağı’nın batısındaki ovada olup Phrygia ile Karia arasındadır. Yakınında da Tekeköy kaplıcaları bulunmaktadır.
Strabon bu kentten bahsederken kaplıcalarını şöyle anlatır:
“...Karura, Phrygia ile Karia arasında bir sınır meydana getirir. Burası bir köydür. Burada hanlar ve bazıları Maiandros nehrinde bazıları da nehrin kıyılarında bulunan sıcak su kaynakları vardır. Bir zamanlar bir genelev idarecisinin çok sayıda kadını ile birlikte hana yerleştiği gece meydana gelen depremle bütün kadınlarıyla birlikte gözden kaybolduğu söylenir. Maiandros dolaylarındaki bütün toprakların depremin etkisi altında olduğunu ve iç kısımlara kadar hem ateş hem de su tarafından oyulduğunu,bu nedenle ovalarda başlayan bu durumun Kharonionlar (zehirli buharlar yayan ve yeraltına geçit veren mağaralar) ülkesine kadar uzandığını söyleyebilirim."
Karoura, kesin olmamakla beraber Luwi dilinde “Büyük,Ulu,Yüce” anlamına gelen bir sözcüktür.
Strabon burada Tanrı Men’e (Ay Tanrısı) büyük saygı gösterilip onun adına bir tapınak da yapıldığını söyler :
“..Laodikeia ile Karura arasında büyük saygı gören Men Karus tapınağı vardır.”
Kentin tarihi ile ilgili bir bilgi olmadığı gibi günümüze de herhangi bir kalıntı gelmemiştir. Köyün yaşlıları bazı mimari parçaların bulunduğunu söylerlerse de bunlar bir kesinlik kazanmamıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder