27 Eylül 2010 Pazartesi

Myous (Myes)


Myous kenti Söke-Milas yolundan Bafa gölüne doğru giderken Avşar köyüne yakın alüvyonlarla dolmuş bölgedeki bir tepeciğin üzerindedir.
Myous sözcüğü Hellen dilinde “Faresi bol” anlamına gelmektedir. M.Ö.V.yüzyılda Atina yazıtlarında Myesos veya Myessos’un ismine rastlanılmıştır. Hellenlerin Anadolu’da ilk ele geçirdikleri kentlerden birisidir. İonia birliğinin oniki üyesinden biri olmasına karşılık çok fazla gelişmemiştir. Kentin kuruluşu oldukça karanlık olmasına karşılık M.Ö.499'da Perslere karşı ayaklanmasından ötürü tarihte ismi geçmiştir. Bu arada İonia’nın 200 gemiden oluşan donanması kentte konaklamıştır.
Strabon’un anlattığına göre Panionion birliğine dahil kentlerden birisidir. Herodotos, İ.Ö. 499’da Pers donanmasının Myus kenti açıklarına demirlediğini bildirmektedir. Ancak Herodotos Myus’un İ.Ö. 494’teki Lade Deniz Savaşına sadece üç gemi ile katıldığını bildirmektedir. Yapılan kazılarda antik kaynaklarda adı geçen ve beyaz mermerden yapıldığı bilinen Dionysos tapınağı ortaya çıkarılmıştır. Kent üzerinde bugün Dionysos tapınağına ait parçalar, Arkaik Döneme ait sur duvarları ve Bizans kalesi kalıntıları görülmektedir.
Latmos Körfezi’nin Maiandros’un taşıdığı alüvyonlarla dolmasından sonra denizle bağlantısı kesilmiş, bundan sonra yaygınlaşan sıtmadan ötürü halk kenti terk etmiş ve Miletos’a göç etmiştir. Bu göç sırasında halk beraberinde yapı taşları ve heykellere kadar ne varsa götürmüştür. Bu yüzden Myous’dan günümüze hiçbir kalıntı gelmemiştir. Tarlalar arasında tek tük sütun ve taş parçaları ile yakın zamanda bulunan iki mabedin temelleri ile döşeme kalıntıları Myous’dan arta kalanlardır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder