27 Eylül 2010 Pazartesi

Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı


Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı

Kuşadası iskelesi yakınında 1618 yılında Sadrazam Öküz Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır.
Osmanlı dönemi kervansaraylarında uygulanan kare veya kareye yakın dikdörtgen revaklı avlu şeması burada da tekrarlanmıştır. Ancak onlardan farklı olarak iki katlıdır. Moloz taş, tuğla ve kesme taştan yapılmış, 10 metre yüksekliğindeki kalın duvarların çevrelediği dikdörtgen planlıdır. İki katlı kervansarayın kapıları caddeye ve denize bakan duvarlarındadır. Kervansarayın cephelerinde bir sıra tuğla kemerli dikdörtgen pencereler açılmıştır. Batı ve kuzey cephelerindeki girişler düzgün kesme taştan yapılmış dışarıya çıkıntı yapar durumdadırlar. Orta avlusunun etrafında, her iki katta tonozla örtülü, içlerinde birer ocak ve niş olan 28’er oda yer almaktadır. Üst katlara avludan iki taş merdivenle çıkılır. Yapının dış duvarları üzerinde yöreye yapılan korsan saldırılarında atılan güllelerin izleri görülmektedir.

Kervansaray, 1966 yılında onarılmıştır. Günümüzde otel olarak kullanılmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder