13 Ekim 2012 Cumartesi

Çukurca Tarihi, Hakkari


Çukurca'dan Bir Görünüm
Hakkari'nin Çukurca İlçesinin tarihi ile ilgili kesin bilgi bulunmamaktadır. Bölgeye ilk yerleşenlerin Urartular olduğu tahmin edilmektedir.
Abbasiler bu küçük yerleşim yerini “Mir” denilen dini, siyasi, askeri şeflikle yönetmişlerdir.
Urartulardan sonra yöre, Asurlular, Kimmerler, Medler ve Perslerin, Romalıların, Bizanslıların egemenliği altında kalmıştır.
MÖ.I.yüzyılda Romalılar ile Partlar arasında çekişmeye neden olan yöre, kısa bir süre Arsaklılar yönetimine girmiş, MÖ.III.yüzyılda Romalılar ile Sasaniler arasında, MÖ.IV.yüzyılda da Bizanslılar ile Sasanilerin çekişmelerine sahne olmuştur. VII.yüzyılda Arap akınlarına uğramıştır. Ardından Selçuklu, İlhanlı, Karakoyunlu, Akkoyunlu ve Safevilerin akınlarına uğramış, ancak dağlık yapısı nedeni ile çok fazla etkilenmemiştir. Genellikle bağımsızlıklarını koruyan aşiret beyliklerinin merkezi olmuştur. Malazgirt Savaşı’ndan (1071) sonra bazı Türkmen boylarının yerleşimine sahne olmuştur. Selçuklular döneminde Çukurca, İmadiye Beyliğine bağlanmıştır. Selçuklulardan sonra Osmanlı Döneminde Hakkari Beyliğine tabi olmuştur. 1880 yılında Şarki-çal adı ile kaza teşkilatı kurularak Van Sancağına, 1890 yılında ise; tekrar nahiyeye dönüştürülerek Hakkari İl Beyliğine bağlanmıştır.
l. Dünya Savaşında Ruslar ve Nasturiler Çukurca’yı yakıp yıkmışlar. Musul sorunu ile önem kazanan Çukurca, 1926 yılında Ankara Antlaşması ile T.C. sınırları içerisine alınmış, 1953 yılında ise ilçe yapılmıştır.

ÇUKURCA İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER İÇİN TIKLAYINIZ...

HAKKÂRİ SAYFASINA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ...Hiç yorum yok:

Yorum Gönder