2 Mayıs 2014 Cuma

Siroz'da Bulgar Zulmü

Siroz'da nefsini müdafaaya kalkışan Türkler, düşman askerlerinden iki kişiyi öldürdüklerinden Bulgar zabit'i hemen saatine bakmış ve maiyetindeki askerlerine hitaben:
«— Simdi saat dört'tür, yarın aynı saate kadar Türklere istediğinizi yapabilirsiniz!...» demiştir.
Bulgarlar bu müsaade üzerine canavarlar gibi katliam yapmışlardır.
Yirmi dört saat zarfında öldürülen Müslümanların miktarı bir rivayete nazaran bin iki yüz, diğer bir rivayete Gore de bin dokuz yüz kişiye yükselmiştir.
Yunan Mezalimi, Kadir MISIROĞLU, Sh. 103

SİROZ'da babalarının, kardeşlerinin, kocalarının, çocuklarının öldürüldükleri evlerinden çıkartılan yüzlerce bedbaht Müslüman kadını, Hükûmet Konağı'nın karşısındaki liseye kapatıldılar! 
Sonra 50 kadar Bulgar askeri bu zavallıların üzerlerine atıldılar. 
Tartaklama ve pek çoğunu mukavemet edemeyecek ölçüde yaralamadan sonra, kirlettiler!.. 
Bulunduğum Postahane binasından bu zavallıların feryatlarını işittiğim gibi, yapılan fena muameleleri de görüyordum. Gece olunca bulgar askerleri (tekrar) Türk evlerine girerek kadınların ve kızların namuslarına taarruz ettiler!.. 
Hoşlarına giden güzel kadınları da alıp götürdüler!"
Avrupa Siyaseti ve Türkler'in Felâketi , İstanbul , 1329 (1913) , sf. 143

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder