23 Aralık 2014 Salı

Harf Devriminin Asıl Amacını İsmet İnönü Açıklıyor

“Harf devriminin tek amacı ve hatta en önemli amacı, okuma yazmanın yaygınlaşmasını sağlama değildir. Okur-yazar oranının düşük oluşunun yegâne sebebi alfabenin öğrenilmesinin zor olması değildi.
Uzun yıllar devlet, eğitim sorununa eğilmemiş, kütlesel eğitime önem vermemişti.
Devrimin temel gayelerinden biri yeni nesillere geçmişin kapılarını kapamak, Arap-İslâm dünyası ile bağları koparmak ve dinin toplum üzerindeki etkisini zayıflatmaktı.
Yeni nesiller, eski yazıyı öğrenemeyecekler, yeni yazı ile çıkan eserleri de biz denetleyecektik.
Din eserleri eski yazıyla yazılmış olduğundan okunmayacak, dinin toplum üzerindeki etkisi azalacaktı.”
İsmet İnönü - Hatıralar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder