18 Aralık 2018 Salı

Ali Şeriatî Kimdir?Ali Şeriatî’yi sevmem, onun bazı fikir ve görüşlerine karşıyım.

Onun İslam Şinâsi adlı kitabında şu cümle yer alıyor:
“Allah (bazı nüshalarda Hoda) yek Janus-i hakikî  est”, bunun harfî tercümesi “Allah gerçek bir Janus’tur.”

Bilmeyenler için söyleyeyim, Janus iki çehreli bir Roma putudur.

İslam’ın temel inançlarından biri şudur:
Allah yaratıklara benzetilemez.
Allah şekilden, cisimden, mekandan, cihetten, cevher veya araz olmaktan münezzehtir.

Şeriatî, kemal sıfatlarla sıfatlı ve noksan sıfatlardan münezzeh Hak Tealayı bir Roma putuna benzeten bir kimsedir.

Başka yanlışını saymama lüzum yoktur.

https://www.habervaktim.com/yazar/74015/ali-seriati.html
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder