7 Nisan 2022 Perşembe

Fatma Hatun Türbesi (Süt Tekkesi), Selçuklu, Konya

 Fatma Hatun Türbesi (Süt Tekkesi), Selçuklu, Konya
Fatma Hatun Türbesi (Süt Tekkesi), Konya'nın Merkez Selçuklu İlçesinde Alaaddin Tepesi'nin kuzeyinde Ferhuniye Mahallesinde Beşâre Bey Camii'nin yanındadır.
Burasının kağıt üzerinde tesbit edilmeyen fakat  ağızlarda yaşayan bir adı Süt Tekkesi'dir.Sütü olmayan veya az olan annelerin ziyaret ettiği bir türbedir.
Adi taş ve kerpiçten yapılmış üstü kara örtülü damdır.
Türbe binasının kerpiç olmasına rağmen dış cephesine yapılan çimento sıva, binanın aslına uygun olmadığı gerekçesiyle temizlenirken, ön cephesinde taşlardan yapılan kaplama da derzli sıva ile korumaya alınmıştır. 
Aslına uygun olarak içerisinde keten, kırmızı toprak, mermer tozu ve kireç karışımından oluşan Horasan Sıvası’ndan yapılarak, ön cephedeki taş bölümün ise temizlenerek derzli sıva ile korumaya alınmıştır.
Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından tadilatı yapılmış, ziyaretlere açılmıştır. 
 Türbenin Kitabesi
Kapı üstündeki beş satırlık kitabe, eserin hüviyetini ve tesis maksadını biraz anlatmaktadır.
Burası, 655H - 1257M senesinden 663H – 1264M yılına kadar  2.defa hükümdarlık yapan Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı 2. Keykavus'un kızı Hand Fatma Hatun; anası için türbe olarak yaptırmıştır.
Fatma Hatun Türbesi, halk arasında Süt Tekkesi olarak bilinmektedir.
Burası 2.Meşrutiyetin ilk yıllarına kadar bir çöplük halinde iken. Rumî 1325 yılında Vahid Çelebi'nin manevi yardımları ile bugünkü bina yapılmıştır.
Türbe'nin İçi
İçinde üç yatır/sansuka vardır, fakat hiç birinin kitabesi yoktur.
Hand Fatma Hatun vakfiyesinden burada validesinin gömülü olduğunu öğreniyoruz ve ölüm tarihi belli değildir.
Kendisinin de öldükten sonra buraya gömüleceği vakfiyesinden anlaşılıyor.
Üçüncü yatırın hüviyetini açıkça gösteren bir vesika yoktur.
Türbenin İçinden Bir Görünüm
Fatma Hatun, Sultan Alaeddin Keykubat'ın kızı değil onun oğlunun, oğlunun kızıdır.
Hayır sahibi bir hanımdır.
Pek çok vakfı vardır. 
Sayısız köle âzâd etmiş ve bunlar için vakıfardan pay ayırmıştır. 
Erkek kölelerin pek çoğu ilim irfan sahibi insanlardır. 
İçlerinde velayet mertebesine ulaşanlar vardır.
1. Keykubad, Selçuklular sülalesinin en kuvvetli, en büyük ve en çok ümran eseri bırakan bir hükümdar olduğu için, Anadolu Selçuklu Devletinin ikinci kurucusu sayılmış ve bir çok şeyler ona nispet edilmiştir.
Başka Selçuklu Sultanlarına ait birçok din, irfan ve içtimai yardım müesseseleri onun eseri gibi gösterilmiştir.
Anadolu'nun bir çok yerinde, Sultan Alaeddin'in camileri, mescidleri ve medreseleri vardır. İmparatorluk ailelerinden birisinin nesebi tesbit edilirken, şecereyi kısaltmak için ortadaki dedeler atlayarak zinciri en şerefli ve en büyük babaya bağlamak bir gelenektir.
Türbe'nin Güney Cepheden Görünümü
Türbe, Çarşamba günleri ziyarete açıktır.
İşin en güzel tarafı, buraya üç gönüllü Annemiz bakım temizlik ve ziyaretçilere yardımı üstlenmişler sadece Allah rızası için etrafı pırıl pırıl temizleyip ziyaretçilere yardım etmektedirler.
 Sağdaki Fatma Hatun Türbesi, sol taraftaki ise Ferhuniye Beşarebey Camii


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder