23 Nisan 2011 Cumartesi

Amasya'nın Eski Belediye Başkanları

Şehir Kethüdası - Belediye Reisleri ( Amasya Tarihi Yazarı Hüseyin Hüsameddin Efendi’nin tespitlerine göre)

1367-(1371) Muslihiddin Kutlu Bey
1592- 1596 el-Hâcc Mansur Çelebi
1599 el- Himmetoğlu Hâcc Pîri Çelebi
-1606 Hâcı Pîrî Çelebi
1611 Hacı Mansur Ağa
1615 Hâcı Pîrî Aga (1628’de vefat etti)
1620 el-Hâcc Mustafa Aga
1626 el-Hâcc Mustafa Aga
1627 Niyazoğlu Ali Çelebi
1630 Ali Bâlî Çelebi
1631 el-Hâcc Osman Aga
1631 Kadı Taşcı-zâde Mehmed Aga
1632 Ali Bâlî Çelebi
1635 el-Hâcc Osman Aga
1635 Bâlî Beg
1636 Keklik el-Hâcc Ahmed Aga (1628’de vefat etti)
1636 Bâlî Beg (4.Murad Amasya’ya geldiği vakit Bld. Reisiydi)
1644 Bağdadlı Mahmud Aga-zâde Osman Aga
1646 Hâbil-zâde Veli Beg
1647 Bağdadlıoğlu Osman Aga
1648 Bâlî Beg

1652 Kara Abdî Beg
1653 Bağdadlıoğlu Osman Aga
1654 Çeribaşıoğlu Mehmed Çelebi“Zanbak Dede”
1654 Kara Abdî Beg
1655 Taşçı-zâde el-Hâcc İsmail Aga
1656 Zanbak Mehmed Çelebi
1659 Taşcı-zâde el-Hâcc İsmail Aga
1660 Kara Abdî Beg
1660 Kadı-zâde el-Hâcc Muslî Aga
1662 Ahmed Aga (İstanbul’dan gelüb fermân ile şehir kethüdâsı oldu.)
1663 Mumcuoğlu Seyyid Ahmed Aga
1664 Nasuh-zâde Mehmed Aga
1665 Mumcuoğlu Seyyid Ahmed Aga
1670 Seyyid Ahmed Aga
1670 Dede Hasan-zâde el-Hâcc Mehmed
1673 Kal’a-i Bâlâ dizdârı Musaoğlu Hamza Aga
1675 Ziyâreli Keçioğlu Mehmed Çelebi
1677 Dizdâr Hamza Aga
1678 Ziyâreli Mehmed Çelebi
1679 Nasuh Aga-zâde Hamza Aga
1680 Taşçı-zâde Ahmed Aga
1683 Nasuh-zâde el-Hâcc Hamza Aga
1686 Habib Aga-zâde Mehmed Aga
1692 el-Hâcc Hamza Aga,
1692 Habib Aga-zâde Mehmed Aga
Hüseyin Aga
1700 Abdullatîf Çelebi (Emîr Hâcı)
1713 Hâce Paşa-zâde el-Hâcc Ömer Beg
1761 Türidi-zâde el-Hâcc Hâfız Süleyman Ağa
1765 Türidi-zâde el-Hâcc Süleyman Ağa

Belediye Başkanları (Cumhuriyet öncesi)
1963 yılında Belediye Başkanlığına seçilen Fatih ARABACIOĞLU tarafından yaptırılan araştırmalar neticesinde Amasya’da Belediye Başkanlığı yapmış olan kişilerin isim ve dönemleri tespit edilmiştir. Bu çalışmalara göre Amasya’da Belediye Reisliği yapanlar aşağıdaki şekilde sıralandı;

1885-1890 Topcuzade Halil Efendi
1894-1895 Şirvani Abdurrahim Efendi
1896-1897 H.Yusufzade Ahmed Efendi
1897-1898 Topcuzade Halil Efendi
1900-1905 Topcuzade Ali Bey
1905-1909 Mevlevizade Cemalettin
1910-1911 Topcuzade Halil Efendi
1913- Çaycızade Nuri Bey
1913-1914 Yumukosmanzade Hamdi Efendi
1914-1916 Veysizade Sıtkı Bey
1916-1918 Kurdoğlu Hasan Bey
1919-1921 Topcuzade Mustafa Bey
1921-1923 Veysibeyzade Nafız Bey

Cumhuriyet Dönemi
1923-1926 Veysibeyzade Sıtkı Bey
1926-1927 Alişanzade Nafiz Bey
1927-1930 Arpacızade Hürrem Bey
1930-1932 Topçuzade Hilmi Bey
1932-1933 Rafet TUNCA
1933-1934 Rasim YÖRGÜÇ
1934-1940 Celal EREN
1940-1942 M.Şevket LAÇİN
1942-1943 Sadrettin EREN
1943-1946 M.Şevket LAÇİN
1946-1946 Ziyaettin TÜREM
1946-1950 Reşat ARPACIOĞLU
1950-1952 Hadi KİTAPÇI
1952-1954 Macit ZEREN
1954-1955 Kadir ŞİRİN
1955-1955 Hüseyin ÖZBAY
1955-1957 Macit ZEREN
1957-1957 Ahmet KOÇBAŞ
1957-1958 Hüseyin ÖZBAY
1960-1963 ............................(*)
1963-1968 M.Fatih ARABACIOĞLU
1968-1977 E.Naci ALTUNAY
1977-1980 A.Gündüz TÜREM
1980-1984 Şerafettin DAĞISTANLI (Atama)
1984-1989 Mustafa HATİPOĞLU
1989-1991 Ömer KABAKÇI
1991-1994 Süleyman TAŞDEMİR
1994-1999 Ahmet ÇEKİN
1999-2004 Hüseyin BAŞ
2004- İsmet ÖZARSLAN

(*) - 1960 yılı Askeri İhtilal ile birlikte belediye başkanlığı görevi atanmış kişi ve valiler tarafından yerine getirilmiştir. Seçimle iş başına gelen Belediye Başkanı olmadıklarından dolayı 1960 ile 1963 yılları arasındaki vekaleten Belediye Başkanlığı yapanların isimler buraya alınmamıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder